155-1304/01 – OS a počítačové sítě (OSPS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Petr Rozehnal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Rozehnal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
TAP01 Ing. Marek Ťapťuch
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat principy komunikace v počítačových sítích. Popsat vlastnosti technologií užívaných v LAN. Vyhodnotit požadavky na návrh LAN. Sestavit jednoduchou LAN z HW a SW komponent. Aplikovat operační systém na lokální počítač a v rámci lokální sítě

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základy konfigurace operačních systémů (platforma Windows) a technologiemi počítačových sítí.

Povinná literatura:

DOSTÁLEK, Libor a Alena KABELOVÁ. Velký průvodce TCP/IP a systémem DNS. 5. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5. SOSINSKY, Barrie. Mistrovství – počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2010. 840 s. ISBN 978-80-251-3363-7. TRULOVE, James. Sítě LAN: hardware, instalace a zapojení. Praha: Grada Publishing, 2009. 384 s. ISBN 978-80-247-2098-2. Microsoft Windows Server [online] Dostupné z: http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc728909.aspx

Doporučená literatura:

PUŽMANOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2. upr. a rozš. vyd. KOOP, 2010. 619 s. ISBN 978-80-7232-388-3. RUSSEL, Charlie a Sharon CRAWFORD. Microsoft Windows Server 2008: velký průvodce administrátora. Brno: Computer Press, 2009. 1271 s. ISBN 978-80-251-2115-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Basic ICT skills are required.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky sítí, terminologie a ekonomický kontext sítí 2. OS – základní programové vybavení, konfigurace OS 3. Síťové operační systémy a jejich role v LAN, služby OS 4. Síťové operační systémy v LAN – adresářové služby 5. Síťové operační systémy v LAN - správa a konfigurace 6. Signál a přenos informací 7. Vrstevnaté modely sítí, RM ISO/OSI 8. Vrstevnaté modely sítí, sada TCP/IP 9. Vrstevnaté modely sítí, sada TCP/IP 10. LAN – Ethernet 11. LAN – ostatní technologie 12. IP adresace 13. DNS 14. Ochrana a bezpečnost ICT

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku