155-1320/01 – Software Engineering (SI)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits5
Subject guarantorRNDr. Miroslav Langer, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAN177 RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit cíle předmětu anglicky!

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými pokročilými tématy oblasti softwarového inženýrství, zejména distribuovanými systémy a jejich základními vlastnostmi, základními principy servisně orientovaných architektur a technologií microservices a jejich aplikací při analýze, návrhu a implementaci zejména informačních systémů provozovaných v distribuovaném výpočetním prostředí.

Compulsory literature:

BRUCE, Morgan and PEREIRA, Paolo A. Microservices in Action, 1st Edition. Shelter Island: Manning Publications Co., 2019. 366 s. ISBN 978-1617294457. TANNENBAUM, Andrew S. and MAARTEN van Sheen. Distributed Systems: Principles and Paradigms, 2nd Edition. New York: Pearson Education, Inc., 2016. 702 s. ISBN 978-1530281756. SOMMERVILLE, Ian: Software Engineering, 10th Edition. New York: Pearson Education, Inc., 2015. 816 s. ISBN 978-0133943030.

Recommended literature:

CARNELL, John. Spring Microservices in Action, 1st Edition. Shelter Island: Manning Publications Co., 2017. 359 s. ISBN 978-1617293986. FOKKING, Wan. Distributed Algorithms: An Intuitive Approach, 2nd Edition. Cambridge: The MIT Press, 2018. 272 s. ISBN 978-0262037662. HUNTER, Thomas. Advanced Microservices, 1st Edition. San Francisco: Apress, 2017. 181 s. ISBN 978-1-4842-2886-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních, - návrh a implementace distribuovaného programového systému s využitím technologie microservices. Zkouška: - písemný test prověřující teoretické vědomosti i praktické dovednosti, - ústní zkouška.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72584

Other requirements

Exercise: 1. Active work to exercise, at least 80% attendance. 2. The ability to correctly solve the problem situation at seminars on the subject, meet ongoing challenges. 3. Successful defense of the final project (profit credit). Examination: oral.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Třeba doplnit anglickou verzi osnovy!

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  20
        Examination Examination 55  6 3
Mandatory attendence participation: Credit: - attendance of the seinars is at least 70% - elaboration of the project according to the required structure and its delivery within the given deadline and obtaining at least 20 points out of 45. Exam: - written and oral according to listed circuits and obtaining at least 6 points out of 55.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Credit: - attendance of the seinars is at least 30% - elaboration of the project according to the required structure and its delivery within the given deadline and obtaining at least 20 points out of 45. Exam: - written and oral according to listed circuits and obtaining at least 6 points out of 55.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2021/2022 Winter