155-1321/01 – Artificial Intelligence and Expert Systems (UIES)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR63 doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit anglickou verzi cílů předmětu!

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy umělé inteligence, stavovým prostorem a základními metodami jeho prohledávání, rezoluční metodou predikátového počtu, jejím uplatněním při důkazu pravdivostí formulí a jejími aplikacemi v oblasti logického programování, vybranými pojmy z oblasti reprezentace znalostí a problematikou znalostních systémů, expertních systémů, fuzzy expertních systémů, fuzzy regulátorů a jejich ekonomickými aplikacemi.

Compulsory literature:

LUGER, G. F. Artificial Intelligence. Sixth Edition. Boston: Pearson Education, Inc. 2009. 743 pp. ISBN 978-0132090018. GIARRATANO, J. C. and G. D. RILEY. Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition. Boston: Course Technology. 2004. ISBN 978-0534384470. BUCKLEY, J. J. and W. SILER. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Theory and Applications. First Edition. New York: John Wiley & Sons Inc. 2005. 424 pp. ISBN: 978-0471388593.

Recommended literature:

JACKSON, P. Introduction to Expert Systems. Third Edition. Edinburgh: Addison-Wesley. 1998. 560 pp. ISBN 978-0201876864. GHUANRONG, CH. and T. P. TRUNG. Introduction to Fuzzy Systems. First Edition. Boca Raton: Chapman&Hall/CRC. 2006. 332 pp. ISBN 978-1-58488-531-3. MERRITT, D. Expert Systems in Prolog. First Edition. Independently published. 2017. 239 pp. ISBN 978-1723821868.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních, - návrh a implementace fuzzy expertního systému. Zkouška: - písemný test prověřující teoretické vědomosti i praktické dovednosti, - ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

There are no further requirements for students attending this course.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Doplnit osnovu anglicky!

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  20
        Examination Examination 55  6
Mandatory attendence parzicipation: Credit: - participation in exercises - implementation of the specified program Exam: - written and oral according to listed circuits

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0688A050001) Information and Knowledge Management DZ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0688A050001) Information and Knowledge Management DZ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner