155-1354/01 – Podniková informatika (PI)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.Garant verze předmětuIng. Petr Rozehnal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN11 Ing. Roman Danel, Ph.D.
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů s počítačovými aplikacemi podporujícími rozvoj řízení a zvyšování konkurenčního potenciálu firem a institucí vhodným využitím současných informačních a komunikačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů s počítačovými aplikacemi podporujícími rozvoj řízení a zvyšování konkurenčního potenciálu firem a institucí vhodným využitím současných informačních a komunikačních technologií.

Povinná literatura:

TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada Publishing, 2008. 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8 SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 356 s. ISBN 80-251-1200-4. MIKOLÁŠ, Z., J. PETERKOVÁ a M. TVRDÍKOVÁ a kol. Konkurenční potenciál průmyslového podniku. Praha: C.H. Beck, 2011. 368 s. ISBN: 978-80-7400-379-0.

Doporučená literatura:

GÁLA, L., J. POUR a ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 2. vydání. Praha: Grada Publishing,2009. ISBN 978-80--247-2615-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Práce s integrovaným systémem pro řízení podniku AXAPTA. Testy na pochoponí jeho struktury a jednotlivých modulů. Vypracování a obhajoba prezentace na určené téma z okruhu přednášek k předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Práce s integrovaným systémem pro řízení podniku AXAPTA. Testy na pochoponí jeho struktury a jednotlivých modulů. Vypracování a obhajoba prezentace na určené téma z okruhu přednášek k předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Organizační předpoklady řízení informačních systémů firem a institucí – role informačního manažera, příprava informační strategie, hodnocení přínosů investic do IS/IT. 2. Organizační předpoklady řízení informačních systémů firem a institucí – výběr formy inovace IS/IT, systémová integrace, výběrové řízení. 3. Integrované podnikové IS – funkce ERP systému, základní moduly ERP systému, typy ERP systémů. 4. Integrované podnikové IS – ERP systémy II. Generace, rozšiřující moduly. 5. Klíčové aplikace současnosti – Business Intelligence (BI), funkce, 6. Infrastruktura BI (datová úložiště, kvalita dat, metadata). 7. Klíčové aplikace současnosti – Customer Relationship Management (CRM), 8. Klíčové aplikace současnosti - Corporate Performance Management (CPM). 9. Klíčové aplikace současnosti – Enterprise Content Management (ECM). 10. Klíčové aplikace současnosti – Electronic Data Interchange (EDI) 11. Datové schránky. 12. Podpora podnikání informačními a komunikačními technologiemi - E- business, typy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku