155-1355/01 – Zpracování podnikatelských dat (ZPDA)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity3
Garant předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vítězslav Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umět zpracovat větší množství dat pomocí nástrojů Microsoft Excelu jako jsou souhrny, kontingenční tabulky, doplňky PowerPivot nebo Power BI. Být schopen zpracovat data jiných aplikací. Pochopit rozdíl mezi databázemi v Microsoft Excelu a Accessu Navrhovat relační databáze. Používat základní příkazy jazyka SQL. Vytvářet aplikace v Microsoft Excel a Access.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je rozšíření znalostí a dovedností v oblastech zpracování podnikatelských dat na PC pomocí tabulkového kalkulátoru a SŘBD (předpokládá se použití MS Excel a MS Access). V rámci MS Excelu se studenti seznámí se zpracováním dlouhých seznamů dat s využitím souhrnů, kontingenčních tabulek nebo grafů, doplňků PowerPivot nebo Power BI. V rámci Microsoft Accessu se studenti naučí vytvářet databáze, dotazovat se na data databáze, případně vytvořit jednoduché grafické uživatelské rozhraní.

Povinná literatura:

LAURENČÍK, Marek. Excel 2010: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada Publishing, 2011. 168 s. ISBN 978-80-247-3986-1. PECINOVSKÝ, Josef. Excel a Access 2010: efektivní zpracování dat na počítači. Praha: Grada Publishing, 2011. 198 s. ISBN 978-80-247-3898-7. KRUCZEK, Aleš. Microsoft Access 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. 392 s. ISBN 978-80-251-3289-0.

Doporučená literatura:

PÍSEK, Slavoj. Access 2010: podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2011. 160 s. ISBN 978-80-247-3653-2. DODGE, Mark a Craig S. DOUGLAS. Mistrovství v Microsoft Excel 2010. Brno: Computer Press, 2011. 935 s. ISBN 978-80-251-3354-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení nabytých vědomostí a dovedností je ověřováno dvěma projekty v průběhu semestru. První projekt ověřuje pochopení látky po přednášce Kontingenční tabulky a grafy MS Excelu. Úkolem je zpracování seznamu dat pomocí kontingenční tabulky. Druhý projekt ověřuje pochopení látky celého předmětu. Úkolem je implementace jednoduché databázové aplikace na MS Accessu. Je odevzdáván v zápočtovém týdnu nebo později.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Práce se seznamy v Excelu, řazení, filtrování, strukturované tabulky. 2) Kontingenční tabulky a grafy Excelu. 3) Zpracování externích dat v Excelu, doplňky PowerPivot a Power BI. 4) Návrh relačních databází. 5) Tvorba tabulek v Accessu. 6) Dotazování v Accessu, základní příkazy jazyka SQL. 7) Tvorba grafického uživatelského rozhraní v Accessu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  45
Rozsah povinné účasti: Zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku