155-9991/01 – Modelování paralelních systémů Petriho sítěmi (MPSPS)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR63 doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Získat základní znalosti o Petriho sítích a analýze jejich vlastostí 2. Pochopit principy modelování paralelních i neparalelních systémů Petriho sítěmi 3. Pochopit principy a vlastnosti vysokoúrovňových Petriho sítí 4. Získat znalosti o základních vlastnostech dobře-strukturovaných systémů a jejich modelování Petriho sítěmi 5. Porozumět principům modelování a verifikace dynamických systémů s diskrétním časem vybranými třídami časových a časovaných Petriho sítěmi 6. Umět prakticky aplikovat znalosti o Petriho sítích při modelování a verifikaci vybraných ekonomických systémů

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit teoretické a praktické znalosti v oblasti modelování a verifikace paralelních i neparalelních systémů prostřednictvím matematického aparátu Petriho sítí. V rámci předmětu jsou studovány různé typy nízkoúrovňových i vysokoúrovňových Petriho sítí, jejich základní statické i dynamické vlastnosti a způsoby jejich ověření. Pozornost je rovněž věnována problematice syntézy Petriho sítí s cílem zachování jejich vlastností. Pro potřeby modelování ekonomických paralelních systémů je zavedena speciální třída tzv. procesních Petriho sítí a studovány její vlastnosti v souvislosti s problematikou tzv. dobře-strukturovaných systémů a jejich aplikací v oblasti informatiky i ekonomie.

Povinná literatura:

REISIG, W. Understanding Petri Nets. Modeling Techniques, Analysis Methods, Case Studies. 2nd Edition. Berlin: Springer Verlag. 2013. 230 pp. ISBN 978-3-642-33277-7. REISIG, W. and G. ROZENBERG, G. Lectures on Petri Nets I: Basic Models. 1st Edition. Berlin: Springer-Verlag. 1998. 477 pp. ISBN 978-3540653066. DIAZ, M. Petri Nets: Fundamental Models, Verification and Applications. 1st Edition. London: John Willey. 2009. 656 pp. ISBN 978-1848210790.

Doporučená literatura:

DAVID, R. and H. ALLA. Discrete, Continuous and Hybrid Petri Nets. 2nd Edition. Berlin: Springer-Verlag. 2010. 550 pp. ISBN 978-3642106682. HUANG, H., JIAO, L., CHEUNG, T. and W. M. MAK. Property-Preserving Petri Net Process Algebra In Software Engineering. 1st Edition. Singapore: World Scientific Publishing. 2012. 318 pp. ISBN 978-981-4324-28-1. REISIG, W. Elements of Distributed Algorithms. 1st Edition. Berlin: Springer-Verlag. 1998. 302 pp. ISBN 978-3540627524.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- vypracování projektu - ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Placeholder placeholder

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice a základní vlastnosti nízkoúrovňových Petriho sítí a jejich základní třídy: C/E Petriho sítě, P/T Petrihosítě, Petriho sítě s inhibitory 2. Základní statické a dynamické vlastnosti Petriho sítí: značení Petriho sítě, živost, omezenost, reverzibilita, konzervativnost, dosažitelnost značení, zámky a pasti, apod. 3. P- a T-invarianty Petriho sítí a jejich stanovení. 4. Syntéza nízkoúrovňových Petriho sítí a základy teorie regionů. 5. Procesní Petriho sítě a jejich základní vlastnosti, modelování a verifikace ekonomických systémů s jejich využitím. 6. Dobře-strukturované systémy, jejich vlastnosti a modelování těchto systémů s využitím procesních Petriho sítí. 7. Procesní algebry nad třídou procesních Petriho sítí, Property-preserving Petri Net Process Algebras a jejich aplikace při modelování ekonomických systémů. 8. Časové a časované Petriho sítě, modelování ekonomických systémů s diskrétním časem. 9. Definice a vlastnosti základních tříd vysokoúrovňových Petriho sítí, barevné Petriho sítě. 10. Vysokoúrovňové Procesní Petriho sítě a jejich využití při modelování ekonomických systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.