155-9994/01 – Umělá Inteligence a Expertní Systémy (UIES)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Znát základní principy stavového prostoru a metody jeho prohledávání založené na poznatcích umělé inteligence. 2.Rozumět principům reprezentace znalostí v rámci znalostních systémů. 3.Pochopit základní principy tvorby jednotlivých komponent expertních systémů a fuzzy expertních systémů. 4.Umět aplikovat principy fuzzy expertních systémů při jejich praktickém návrhu a implementaci

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy umělé inteligence, stavovým prostorem a základními metodami jeho prohledávání, rezoluční metodou predikátového počtu, jejím uplatněním při důkazu pravdivostí formulí a jejími aplikacemi v oblasti logického programování, vybranými pojmy z oblasti reprezentace znalostí a problematikou znalostních systémů, expertních systémů, fuzzy expertních systémů, fuzzy regulátorů a jejich ekonomickými aplikacemi.

Povinná literatura:

LUGER, G. F. Artificial Intelligence. Sixth Edition. Boston: Pearson Education, Inc. 2009. 743 pp. ISBN 978-0132090018. GIARRATANO, J. C. and G. D. RILEY. Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition. Boston: Course Technology. 2004. ISBN 978-0534384470. BUCKLEY, J. J. and W. SILER. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Theory and Applications. First Edition. New York: John Wiley & Sons Inc. 2005. 424 pp. ISBN: 978-0471388593.

Doporučená literatura:

JACKSON, P. Introduction to Expert Systems. Third Edition. Edinburgh: Addison-Wesley. 1998. 560 pp. ISBN 978-0201876864. GHUANRONG, CH. and T. P. TRUNG. Introduction to Fuzzy Systems. First Edition. Boca Raton: Chapman&Hall/CRC. 2006. 332 pp. ISBN 978-1-58488-531-3. MERRITT, D. Expert Systems in Prolog. First Edition. Independently published. 2017. 239 pp. ISBN 978-1723821868.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních, - návrh a implementace fuzzy expertního systému. Zkouška: - písemný test prověřující teoretické vědomosti i praktické dovednosti, - ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavový prostor a jeho vlastnosti, základní metody neinformovaného a informovaného prohledávání stavového prostoru 2. Rezoluční metoda predikátového počtu prvního řádu a její použití při důkazu pravdivosti formulí, Hornovy klauzule 3. Pojem znalostního a expertního systému a způsoby reprezentace znalostí v rámci těchto systémů 4. Báze znalostí, báze dat expertních systémů a základní principy aplikované v inferenčních mechanismech expertních systémů 5. Fuzzy jazyková proměnná a její jazykové hodnoty 6. Formule vícehodnotové fuzzy jazykové logiky, pravdivostní hodnoty formulí 7. Fuzzy expertní systémy a jejich základní vlastnosti 8. Architektura diagnostických, plánovacích a hybridních fuzzy expertních systémů 9. Metodologie tvorby báze znalostí fuzzy expertních systémů 10. Dotazy a interpretace odpovědí fuzzy orientovaných pravidlových expertních systémů 11. Fuzzy regulátory a jejich struktura, typy fuzzy regulátorů a metodologie jejich návrhu 12. Vybrané ekonomické aplikace fuzzy expertních systémů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.