155-9994/01 – Umělá Inteligence a Expertní Systémy (UIES)

Garantující katedraKatedra aplikované informatikyKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR63 doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Znát základní principy stavového prostoru a metody jeho prohledávání založené na poznatcích umělé inteligence. 2.Rozumět principům reprezentace znalostí v rámci znalostních systémů. 3.Pochopit základní principy tvorby jednotlivých komponent expertních systémů a fuzzy expertních systémů. 4.Umět aplikovat principy fuzzy expertních systémů při jejich praktickém návrhu a implementaci

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy umělé inteligence, stavovým prostorem a základními metodami jeho prohledávání, rezoluční metodou predikátového počtu, jejím uplatněním při důkazu pravdivostí formulí a jejími aplikacemi v oblasti logického programování, vybranými pojmy z oblasti reprezentace znalostí a problematikou znalostních systémů, expertních systémů, fuzzy expertních systémů, fuzzy regulátorů a jejich ekonomickými aplikacemi.

Povinná literatura:

LUGER, G. F. Artificial Intelligence. Sixth Edition. Boston: Pearson Education, Inc. 2009. 743 pp. ISBN 978-0132090018. GIARRATANO, J. C. and G. D. RILEY. Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition. Boston: Course Technology. 2004. ISBN 978-0534384470. BUCKLEY, J. J. and W. SILER. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Theory and Applications. First Edition. New York: John Wiley & Sons Inc. 2005. 424 pp. ISBN: 978-0471388593.

Doporučená literatura:

JACKSON, P. Introduction to Expert Systems. Third Edition. Edinburgh: Addison-Wesley. 1998. 560 pp. ISBN 978-0201876864. GHUANRONG, CH. and T. P. TRUNG. Introduction to Fuzzy Systems. First Edition. Boca Raton: Chapman&Hall/CRC. 2006. 332 pp. ISBN 978-1-58488-531-3. MERRITT, D. Expert Systems in Prolog. First Edition. Independently published. 2017. 239 pp. ISBN 978-1723821868.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních, - návrh a implementace fuzzy expertního systému. Zkouška: - písemný test prověřující teoretické vědomosti i praktické dovednosti, - ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavový prostor a jeho vlastnosti, základní metody neinformovaného a informovaného prohledávání stavového prostoru 2. Rezoluční metoda predikátového počtu prvního řádu a její použití při důkazu pravdivosti formulí, Hornovy klauzule 3. Pojem znalostního a expertního systému a způsoby reprezentace znalostí v rámci těchto systémů 4. Báze znalostí, báze dat expertních systémů a základní principy aplikované v inferenčních mechanismech expertních systémů 5. Fuzzy jazyková proměnná a její jazykové hodnoty 6. Formule vícehodnotové fuzzy jazykové logiky, pravdivostní hodnoty formulí 7. Fuzzy expertní systémy a jejich základní vlastnosti 8. Architektura diagnostických, plánovacích a hybridních fuzzy expertních systémů 9. Metodologie tvorby báze znalostí fuzzy expertních systémů 10. Dotazy a interpretace odpovědí fuzzy orientovaných pravidlových expertních systémů 11. Fuzzy regulátory a jejich struktura, typy fuzzy regulátorů a metodologie jejich návrhu 12. Vybrané ekonomické aplikace fuzzy expertních systémů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku