155-9994/01 – Artificial Intelligence and Expert Systems (UIES)

Gurantor departmentDepartment of Applied InformaticsCredits10
Subject guarantordoc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit cíle anglicky!

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy umělé inteligence, stavovým prostorem a základními metodami jeho prohledávání, rezoluční metodou predikátového počtu, jejím uplatněním při důkazu pravdivostí formulí a jejími aplikacemi v oblasti logického programování, vybranými pojmy z oblasti reprezentace znalostí a problematikou znalostních systémů, expertních systémů, fuzzy expertních systémů, fuzzy regulátorů a jejich ekonomickými aplikacemi.

Compulsory literature:

LUGER, G. F. Artificial Intelligence. Sixth Edition. Boston: Pearson Education, Inc. 2009. 743 pp. ISBN 978-0132090018. GIARRATANO, J. C. and G. D. RILEY. Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition. Boston: Course Technology. 2004. ISBN 978-0534384470. BUCKLEY, J. J. and W. SILER. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Theory and Applications. First Edition. New York: John Wiley & Sons Inc. 2005. 424 pp. ISBN: 978-0471388593.

Recommended literature:

JACKSON, P. Introduction to Expert Systems. Third Edition. Edinburgh: Addison-Wesley. 1998. 560 pp. ISBN 978-0201876864. GHUANRONG, CH. and T. P. TRUNG. Introduction to Fuzzy Systems. First Edition. Boca Raton: Chapman&Hall/CRC. 2006. 332 pp. ISBN 978-1-58488-531-3. MERRITT, D. Expert Systems in Prolog. First Edition. Independently published. 2017. 239 pp. ISBN 978-1723821868.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních, - návrh a implementace fuzzy expertního systému. Zkouška: - písemný test prověřující teoretické vědomosti i praktické dovednosti, - ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

There are no further requirements for students attending this course.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Doplnit osnovu anglicky!

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Compulsory study plan
2021/2022 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner