156-0054/01 – Hospodářská politika I (HP I)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
MUZ014 Ing. Barbora Friedlová
MAC265 Ing. Marcela Janiurková
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
JIR10 Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
MAS071 Ing. Miroslav Mašlík
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět vedle teorie hospodářské politiky seznamuje studenty s cíli, nástroji a nositeli hospodářské politiky a s konkrétními makroekonomickými hospodářskými politikami: fiskální politikou, monetární politikou, vnější hospodářskou politikou a s nabídkově orientovanou hospodářskou politikou. Závěr kurzu přibližuje studentům hospodářskou politiku vybraných vyspělých zemí, zemí Visegradské skupiny a EU.

Povinná literatura:

HOLMAN R.: Ekonomie. C.H.Beck, Praha 1999, ISBN 80-7179-255-1 KLIKOVÁ Ch. a KOTLÁN I.: Hospodářská politika. SOKRATES, Ostrava 2003. ISBN 80- 86572-04-8 KLIKOVÁ Ch. a kol.: Hospodářská politika I. VŠB-TUO, Ostrava 2000, ISBN 80-7078- 750-3 KOTLÁN I. a kol.: Aplikovaná hospodářská politika. SOKRATES, Ostrava 2001, ISBN 80-86572-01-3 NĚMCOVÁ I. a ŽÁK M.: Hospodářská politika. Grada Publishing, Praha 1997, ISBN 80-7169-462-2 SLANÝ A. a ŽÁK M.: Hospodářská politika.C.H.Beck, Praha 1999, ISBN 80-7179-237- 3 SOJKA M.: Milton Friedman-svět liberální ekonomie. Epocha, Praha 1966,ISBN 80- 902129-2-1 SOJKA M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií.VŠE, Praha 1991, ISBN 80-7079-937-4

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretická východiska hospodářské politiky (liberální versus intervencionistická hospodářská politika). Období předkeynesiánské (merkantilismus, fyziokratismus, klasická škola, neoklasická škola) a keynesiánské hospodářské politiky. 2. Hospodářská politika aplikovaná po selhání keynesiánské HP (monetarismus, ekonomie strany nabídky, škola veřejné volby, škola racionálních očekávání). Hospodářsko-politické koncepce. 3. Definice hospodářské politiky jako vědní disciplíny, institucionální prostředí hospodářské politiky a nositelé hospodářské politiky. Nástroje hospodářské politiky. 4. Cíle hospodářské politiky a jejich hierarchie. Základní společenské cíle. Tradiční a ekonomické cíle hospodářské politiky. Vztah mezi cíli a nástroji hospodářské politiky. Vztah mezi cíli hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky 5. Vládní versus tržní selhání jako argumenty pro a proti maximalizaci úlohy státu v ekonomice. Zájmy a schopnosti politiků, resp. byrokracie. Fáze hospodářského rozhodování a časová zpoždění. Problematika souvislosti hospodářského a politického cyklu. Nevyužití lidského kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi. Základní typy tržních selhání (nedokonalá konkurence, externality, veřejné statky apod.). 6. Hospodářská politika a očekávání. Přístupy k formování očekávání (adaptivní versus racionální očekávání). Účinnost hospodářské politiky v případě rozdílně formovaných očekávání. Doporučení tvůrcům hospodářské politiky. 7. Základní koncepce hospodářské politiky. Prorůstová versus stabilizační politika. Faktory a zdroje ekonomického růstu. Stručný nástin vývoje teorií růstu. Keynesiánský a neoklasický model růstu. Nové teorie růstu. Hospodářský cyklus a jeho zdůvodnění. Makroekonomická a mikroekonomická hospodářská politika. Nabídková a poptávková hospodářská politika. Doporučení tvůrcům hospodářské politiky. 8. Fiskální politika a její funkce. Nositelé, cíle a nástroje fiskální politiky. Automatické stabilizátory versus diskrétní opatření. Teoretická východiska fiskální politiky. Monetaristický a keynesiánský přístup k fiskální politice. Přístup školy racionálních očekávání a ekonomie strany nabídky. Veřejné rozpočty a státní rozpočet. Rozpočtový deficit a způsoby jeho krytí. Problematika veřejného dluhu. Vytěsňovací efekt fiskální politiky. Fiskální brzda. Vývoj fiskální politiky, státního rozpočtu a veřejného zadlužení v ČR. 9. Monetární politika a její funkce. Nositelé a cíle monetární politiky. Přímé a nepřímé nástroje monetární politiky a jejich použití v ČR. Transmisní mechanismy monetární politiky. Inflační cílování a čistá inflace. Nezávislost centrální banky. Monetární politika ČNB v současnosti. 10. Vnější hospodářská politika a její funkce. Zásady uplatňování VHP, cíle a nositelé VHP. Otevřenost ekonomiky a její měření. Autonomní nástroje VHP (clo, kvóty apod.). Smluvní nástroje VHP. Proexportní politika a instituce na podporu exportu v ČR. 11. Nabídkově orientovaná hospodářská politika. Vznik ekonomie strany nabídky. Tržně konformní přístup versus důchodová politika. 12. Komparace vývoje hospodářské politiky ve vybraných ekonomicky vyspělých zemích (Velká Británie, Francie, Německo, USA, Japonsko, Švédsko). 13. Hospodářská politika Evropské unie. Kodaňská kritéria a podmínky členství v EU. Evropská unie a Česká republika. Evropská měnová a hospodářská unie (EMU). Výhody a nevýhody. Maastrichtská kritéria a jejich naplnění Českou republikou. Činnost nejdůležitějších světových ekonomických organizací (WTO, IMF, WB). Vztah České republiky k těmto organizacím. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy. Příklady činnosti ekonomických integračních seskupení (mimo Evropské unie), zejména EFTA, CEFTA, OECD apod. 14. Vývoj hospodářské politiky v České republice od jejího vzniku do současnosti. Srovnání s vývojem v ostatních tranzitivních ekonomikách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Písemka Písemka 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.