156-0088/01 – Odborný seminář (OS)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- sumarizovat znalosti z odborných předmětů - srovnávat jednotlivé odborné přístupy řešení problémů hospodářské politiky - zdůraznit a vypíchnout důležité problémy obsažené v otázkách magisterských státních zkoušek - demonstrovat teoretické poznatky na příkladech z praxe

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Náplní předmětu je diskutovat se studenty vybraná témata, která jsou obsahem státnicových otázek.

Povinná literatura:

HOLMAN, R. Transformace České republiky. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2. HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-238-1. HRONOVÁ, S., HINDLS, R. Národní účetnictví – koncept a analýzy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2000. 258 s. ISBN 80-7179-235-7. JONÁŠ, J. Ekonomická transformace v ČR. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-22-0. KLIKOVÁ, Ch. a KOTLÁN I. a kol. Hospodářská politika: teorie a praxe. SOKRATES, Ostrava 2006. ISBN 80-86572-37-4 KLIKOVÁ, CH. a kol. Hospodářská politika I. Ostrava: VŠB-TU, 2000. ISBN 80-7078-750-3. KOTLÁN I. a kol. Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES, 2001. ISBN 80-86572-01-3 KOTLÁN, V. a kol. Monetární politika. Ostrava: VŠB-TU, 1999. ISBN 80-7078-675-2. MANDEL, M. a TOMŠÍK, V. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Management Press, Praha, 2003. MICHAL, Š.J. Komparativní ekonomické systémy. UK Praha, 1994 SLANÝ, A. a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H.Beck, Praha 2003. ISBN 80-7179-738-3 SLANÝ, A. a ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. SPĚVÁČEK, V. Makroekonomický vývoj České republiky v 90. letech. Uloženo na vnitřní počítačové síti Ekf VŠB-TU Ostrava pro 5. ročník. ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky EU. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-946-3. ŠULC, Z. Hospodářská politika. Praha: Consus, 1993. TOMŠÍK, V. Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. VŠE, Praha 1999 URBAN, L. a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-01-7. ŽÁK, M. a NĚMCOVÁ, I. Hospodářská politika. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-462-2. ŽÁK, M. a kol. Hospodářská politika II.(HP 202). Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0028-0. DORNBUSCH, R. a FISCHER, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994. ISBN 80-04-25556-6. DVOŘÁK, P. Vybrané problémy fiskální politiky. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-620-0. CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika. Praha: ETC Publishing, 1997. ISBN 80-86006-48-4. GOTTVALD, J. a ŠIMEK, M. Ekonomika trhu práce II. Sylaby k přednáškám. Ostrava: EkF, 2000. HAD, M. a PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř EU. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001. ISBN 80-86345-06-08. HAD, M. a URBAN, L. Evropské společenství. První pilíř. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000. ISBN 80-85864-88-6. KADEŘÁBKOVÁ, A. Základy makroekonomické analýzy - růst, konkurenceschopnost, rovnováha. LINDE, Praha 2003. ISBN 80-86131-36-X

Doporučená literatura:

HOLMAN, R. Transformace České republiky. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2. HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-238-1. HRONOVÁ, S., HINDLS, R. Národní účetnictví – koncept a analýzy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2000. 258 s. ISBN 80-7179-235-7. JONÁŠ, J. Ekonomická transformace v ČR. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-22-0. KLIKOVÁ, Ch. a KOTLÁN I. a kol. Hospodářská politika: teorie a praxe. SOKRATES, Ostrava 2006. ISBN 80-86572-37-4 KLIKOVÁ, CH. a kol. Hospodářská politika I. Ostrava: VŠB-TU, 2000. ISBN 80-7078-750-3. KOTLÁN I. a kol. Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES, 2001. ISBN 80-86572-01-3 KOTLÁN, V. a kol. Monetární politika. Ostrava: VŠB-TU, 1999. ISBN 80-7078-675-2. MANDEL, M. a TOMŠÍK, V. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Management Press, Praha, 2003. MICHAL, Š.J. Komparativní ekonomické systémy. UK Praha, 1994 SLANÝ, A. a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H.Beck, Praha 2003. ISBN 80-7179-738-3 SLANÝ, A. a ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. SPĚVÁČEK, V. Makroekonomický vývoj České republiky v 90. letech. Uloženo na vnitřní počítačové síti Ekf VŠB-TU Ostrava pro 5. ročník. ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky EU. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-946-3. ŠULC, Z. Hospodářská politika. Praha: Consus, 1993. TOMŠÍK, V. Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. VŠE, Praha 1999 URBAN, L. a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-01-7. ŽÁK, M. a NĚMCOVÁ, I. Hospodářská politika. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-462-2. ŽÁK, M. a kol. Hospodářská politika II.(HP 202). Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0028-0. DORNBUSCH, R. a FISCHER, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994. ISBN 80-04-25556-6. DVOŘÁK, P. Vybrané problémy fiskální politiky. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-620-0. CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika. Praha: ETC Publishing, 1997. ISBN 80-86006-48-4. GOTTVALD, J. a ŠIMEK, M. Ekonomika trhu práce II. Sylaby k přednáškám. Ostrava: EkF, 2000. HAD, M. a PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř EU. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001. ISBN 80-86345-06-08. HAD, M. a URBAN, L. Evropské společenství. První pilíř. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000. ISBN 80-85864-88-6. KADEŘÁBKOVÁ, A. Základy makroekonomické analýzy - růst, konkurenceschopnost, rovnováha. LINDE, Praha 2003. ISBN 80-86131-36-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vývoj trhů práce v zemích EU a OECD Vývoj zaměstnanosti, změny, trendy Mobilita, pružnost trhů práce, reforma trhů práce Nezaměstnanost a politika trhu práce Modely trhů práce vybraných zemí EU Srovnání trhů práce EU, OECD a ČR Dánsko,Německo,Irsko,Velká Británie,Španělsko – Hodnocení dopadu Evropské strategie zaměstnanosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku