156-0088/02 – Professional Seminar (OS)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to summarise knowledge of studied subjects - to relate partícular professional approaches to decision processes in economic policy - to dramatise and point out important problems included in master state exam - to demonstrate theoretical knowledge based on practical samples

Teaching methods

Seminars

Summary

Náplní předmětu je diskutovat se studenty vybraná témata, která jsou obsahem státnicových otázek.

Compulsory literature:

HOLMAN, R. Transformace České republiky. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2. HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-238-1. HRONOVÁ, S., HINDLS, R. Národní účetnictví – koncept a analýzy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2000. 258 s. ISBN 80-7179-235-7. JONÁŠ, J. Ekonomická transformace v ČR. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-22-0. KLIKOVÁ, Ch. a KOTLÁN I. a kol. Hospodářská politika: teorie a praxe. SOKRATES, Ostrava 2006. ISBN 80-86572-37-4 KLIKOVÁ, CH. a kol. Hospodářská politika I. Ostrava: VŠB-TU, 2000. ISBN 80-7078-750-3. KOTLÁN I. a kol. Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES, 2001. ISBN 80-86572-01-3 KOTLÁN, V. a kol. Monetární politika. Ostrava: VŠB-TU, 1999. ISBN 80-7078-675-2. MANDEL, M. a TOMŠÍK, V. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Management Press, Praha, 2003. MICHAL, Š.J. Komparativní ekonomické systémy. UK Praha, 1994 SLANÝ, A. a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H.Beck, Praha 2003. ISBN 80-7179-738-3 SLANÝ, A. a ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. SPĚVÁČEK, V. Makroekonomický vývoj České republiky v 90. letech. Uloženo na vnitřní počítačové síti Ekf VŠB-TU Ostrava pro 5. ročník. ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky EU. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-946-3. ŠULC, Z. Hospodářská politika. Praha: Consus, 1993. TOMŠÍK, V. Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. VŠE, Praha 1999 URBAN, L. a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-01-7. ŽÁK, M. a NĚMCOVÁ, I. Hospodářská politika. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-462-2. ŽÁK, M. a kol. Hospodářská politika II.(HP 202). Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0028-0. DORNBUSCH, R. a FISCHER, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994. ISBN 80-04-25556-6. DVOŘÁK, P. Vybrané problémy fiskální politiky. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-620-0. CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika. Praha: ETC Publishing, 1997. ISBN 80-86006-48-4. GOTTVALD, J. a ŠIMEK, M. Ekonomika trhu práce II. Sylaby k přednáškám. Ostrava: EkF, 2000. HAD, M. a PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř EU. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001. ISBN 80-86345-06-08. HAD, M. a URBAN, L. Evropské společenství. První pilíř. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000. ISBN 80-85864-88-6. KADEŘÁBKOVÁ, A. Základy makroekonomické analýzy - růst, konkurenceschopnost, rovnováha. LINDE, Praha 2003. ISBN 80-86131-36-X

Recommended literature:

HOLMAN, R. Transformace České republiky. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2. HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-238-1. HRONOVÁ, S., HINDLS, R. Národní účetnictví – koncept a analýzy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2000. 258 s. ISBN 80-7179-235-7. JONÁŠ, J. Ekonomická transformace v ČR. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-22-0. KLIKOVÁ, Ch. a KOTLÁN I. a kol. Hospodářská politika: teorie a praxe. SOKRATES, Ostrava 2006. ISBN 80-86572-37-4 KLIKOVÁ, CH. a kol. Hospodářská politika I. Ostrava: VŠB-TU, 2000. ISBN 80-7078-750-3. KOTLÁN I. a kol. Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES, 2001. ISBN 80-86572-01-3 KOTLÁN, V. a kol. Monetární politika. Ostrava: VŠB-TU, 1999. ISBN 80-7078-675-2. MANDEL, M. a TOMŠÍK, V. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Management Press, Praha, 2003. MICHAL, Š.J. Komparativní ekonomické systémy. UK Praha, 1994 SLANÝ, A. a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H.Beck, Praha 2003. ISBN 80-7179-738-3 SLANÝ, A. a ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. SPĚVÁČEK, V. Makroekonomický vývoj České republiky v 90. letech. Uloženo na vnitřní počítačové síti Ekf VŠB-TU Ostrava pro 5. ročník. ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky EU. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-946-3. ŠULC, Z. Hospodářská politika. Praha: Consus, 1993. TOMŠÍK, V. Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. VŠE, Praha 1999 URBAN, L. a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-01-7. ŽÁK, M. a NĚMCOVÁ, I. Hospodářská politika. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-462-2. ŽÁK, M. a kol. Hospodářská politika II.(HP 202). Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0028-0. DORNBUSCH, R. a FISCHER, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994. ISBN 80-04-25556-6. DVOŘÁK, P. Vybrané problémy fiskální politiky. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-620-0. CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika. Praha: ETC Publishing, 1997. ISBN 80-86006-48-4. GOTTVALD, J. a ŠIMEK, M. Ekonomika trhu práce II. Sylaby k přednáškám. Ostrava: EkF, 2000. HAD, M. a PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř EU. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001. ISBN 80-86345-06-08. HAD, M. a URBAN, L. Evropské společenství. První pilíř. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000. ISBN 80-85864-88-6. KADEŘÁBKOVÁ, A. Základy makroekonomické analýzy - růst, konkurenceschopnost, rovnováha. LINDE, Praha 2003. ISBN 80-86131-36-X

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vývoj trhů práce v zemích EU a OECD Vývoj zaměstnanosti, změny, trendy Mobilita, pružnost trhů práce, reforma trhů práce Nezaměstnanost a politika trhu práce Modely trhů práce vybraných zemí EU Srovnání trhů práce EU, OECD a ČR Dánsko,Německo,Irsko,Velká Británie,Španělsko – Hodnocení dopadu Evropské strategie zaměstnanosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.