156-0089/01 – Global Problems and Economy ()

Gurantor departmentDepartment of National EconomyCredits3
Subject guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAN11 Ing. Naděžda Antošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do problematiky globalizace, vymezení základních globálních problémů. 2.Globalizace z perspektivy rozvinutých zemí. 3.Globalizace z perspektivy rozvojových zemí. 4.Výhledy do budoucna: vybrané prognózy dalšího vývoje světa. 5.Globální problémy spojené s uspokojováním základních potřeb člověka - problém hladu a bydlení (slumy, velkoměsta), globální dimenze základních lidských práv. 6. Globální problémy spojené s uspokojováním základních potřeb člověka - problém šíření infekčních nemocí a jejich sociálně-ekonomické dopady, problematika zneužívání drog a obchodování s drogami, problém negramotnosti. 7.Problém chudoby a zaostalosti. 8. Globální bezpečnost. 9. Populační problémy, migrace. 10. Problematika přírodních zdrojů. 11.Globální ohrožení životního prostředí a ochrana životního prostředí. 12.Globální aktéři - mezinárodní organizace (UN,WB,IMF,WTO), nevládní organizace, nadnárodní společnosti a jejich role při řešení globálních problémů. 13.Aktuální problém. 14. Ukončení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner