156-0089/02 – Globální problémy a ekonomika ()

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Naděžda Antošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN11 Ing. Naděžda Antošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními vývojovými tendencemi souvisejícími s s procesy globalizace, představuje globální problémy, jejich provázanost a možné přístupy k jejich řešení.

Povinná literatura:

Baylis, J. - Smith, S.: The Globalization of World Politics, Oxfors University Press 1999 Jeníček, V. a kol.: Globální problémy ve světové ekonomice. VŠE Praha 1995 King, A. - Schneider, B.: První globální revoluce. Bratislava, Československá asociace Římského klubu 1991 Kunc,K.-Skokan,K.: Globální problémy.Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 2000 Levy -Livermore, A.: Handbook on the Globalization of the World Economy. Cheltenham, Edwar Elgar 1998 Weiss, T.G. - Forsythe, D.P. - Coate, A.R.: The United Nations and Changing World Politics. Colorado, Westview Press 1997 Gill, S. - Law, D.: The Global Political Economy. Harvester, London 1988 Sachs, W.: Global Ecology (A New Arena of Political Conflict). Fernwood Publishing, Halifax, Nova Scotia, 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do problematiky globalizace, vymezení základních globálních problémů. 2.Globalizace z perspektivy rozvinutých zemí. 3.Globalizace z perspektivy rozvojových zemí. 4.Výhledy do budoucna: vybrané prognózy dalšího vývoje světa. 5.Globální problémy spojené s uspokojováním základních potřeb člověka - problém hladu a bydlení (slumy, velkoměsta), globální dimenze základních lidských práv. 6. Globální problémy spojené s uspokojováním základních potřeb člověka - problém šíření infekčních nemocí a jejich sociálně-ekonomické dopady, problematika zneužívání drog a obchodování s drogami, problém negramotnosti. 7.Problém chudoby a zaostalosti. 8. Globální bezpečnost. 9. Populační problémy, migrace. 10. Problematika přírodních zdrojů. 11.Globální ohrožení životního prostředí a ochrana životního prostředí. 12.Globální aktéři - mezinárodní organizace (UN,WB,IMF,WTO), nevládní organizace, nadnárodní společnosti a jejich role při řešení globálních problémů. 13.Aktuální problém. 14. Ukončení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku