156-0090/01 – Hospodářská politika B (HP B)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat stabilizační politiku a hospodářské cykly - porovnat teoretické přístupy k deficitu státního rozpočtu a jeho vlivu na ekonomiku - vysvětlit rozdíly mezi stabilizační a prorůstovou politikou - využít závěry růstových modelů při sestavování prorůstové politiky - objasnit a porovnat další hospodářské politiky, jako např. strukturální politiku, politiku ochrany hospodářské soutěže, sociální politiku, politiku zaměstnanosti a regionální politiku

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku stabilizační politiky a mikroekonomických hospodářských politik: politiky hospodářské soutěže, strukturální politiky, sociální politiky, politiky rozdělování, politiky zaměstnanosti, regionální politiky a politiky environmentální.

Povinná literatura:

Kliková, Ch. a Kotlán I.: Hospodářská politika. SOKRATES, Ostrava 2003. ISBN 80- 86572-04-8 Mankiw, Gregory N.: Zásady ekonomie. Grada Publishing, Praha 1999,ISBN 80-7169- 891-1 Slaný A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H. BECK, 2003 Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika.C.H.Beck, Praha 1999, ISBN 80-7179-237- 3 Šulc, Z.: Hospodářská politika. Consus, Praha 1993 Urban, L. a kol.: Hospodářská politika. Victoria Publishing, Praha 1994, ISBN 80-85865-01-7 Žák, M., Němcová, I.: Hospodářská politika. Grada Publishing, Praha 1997, ISBN 80-7169-462-2 Žák, M. a kol.: Hospodářská politika II.(HP 202) VŠE, Praha 2000, ISBN 80-245- 0028-0

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Stabilizační politika. Hospodářský cyklus a teorie, objasňující jeho vznik, vymezení a cíle stabilizační politiky, teoretické koncepce stabilizační politiky. Nástroje stabilizační politiky a jejich úskalí. 2.Fiskální politika jako nástroj stabilizační politiky. Funkce fiskální politiky. Efektivnost zdanění. Rovnováha rozpočtu, rozpočtový deficit a jeho financování při neúplném a úplném využití výrobních faktorů. 3.Fiskální nerovnováha. Typologie rozpočtových deficitů, možnosti vzniku a krytí rozpočtových deficitů, neoklasický přístup k rozpočtovému deficitu, fiskální monetarismus,Barro- Ricardo hypotéza. 4. Monetární politika jako nástroj stabilizační politiky. Expanzivní monetární politika při recesní a inflační mezeře. Nezávislost centrální banky. Akomodativní a neakomodativní politika. 5. Keynesiánské a monetaristické pojetí stabilizační politiky. Peněžní a fiskální politika v monetaristickém a keynesiánském modelu. Zpoždění v rozpočtové a peněžní politice. Souběžné působení fiskální a monetární politiky. Teorie racionálních očekávání a stabilizační politika. 6. Vnější hospodářská politika a stabilizace ekonomiky. Soulad a konflikt vnější a vnitřní rovnováhy, politika měnící a politika přesunující výdaje. Fiskální a monetární politika v systému pevných a pružných měnových kurzů. 7. Strukturální politika. Proces strukturálních změn a hlavní faktory těchto změn. Strukturální krize. Strategické, přizpůsobovací a horizontální politiky. Stimulační a regulační opatření. 8. Strukturální politika - prorůstově orientované politiky. Strukturální odchylka a strukturální změna. Přístupy státu ke strukturální politice a odpovídající typy (formy) strukturální politiky. Problémy strukturální politiky. Strukturální politika ČR. 9. Politika ochrany hospodářské soutěže. Formy omezení konkurence, měření koncentrace a měření struktury. Nástroje politiky ochrany hospodářské soutěže, úzký a širší přístup politiky ochrany hospodářské soutěže. Pojetí konkurence. Dvě koncepce politiky ochrany hospodářské soutěže. Praktická politika ochrany hospodářské soutěže. Antimonopolní politika ČR. 11. Sociální politika, její pojetí a funkce ve společnosti. Vztah hospodářské a sociální politiky. Ekonomické aspekty sociální politiky. Základní principy sociální politiky. Nástroje, strategie a efektivnost sociální politiky. Základní sociální doktríny. Problém nositelů a příjemců sociální politiky. Sociální politika ČR. 12. Politika rozdělování. Východiska politiky rozdělování, měření nerovností ve společnosti. Měření chudoby. Nástroje politiky rozdělování, opatření hospodářské politiky s dopadem na rozdělení příjmů. Pojetí politiky rozdělování. Politika rozdělování ČR. 13. Politika zaměstnanosti, její cíle a nástroje. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti ČR. 14. Regionální politika, její charakteristika. Teoretická východiska vzniku regionální politiky, její pojetí a nástroje. Souvislosti fiskální, monetární a vnější hospodářské politiky s politikou regionální. Vývojové etapy regionální politiky. Regionální politika ČR. 14. Politika ochrany životního prostředí. Charakteristika politiky ochrany ŽP z historického hlediska. Ekonomická teorie a pojetí životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj, Agenda 21. Nástroje environmentální politiky. Environmentální šetrnost

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku