156-0093/01 – Ekonomika trhu práce II.pro NH A ()

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Kurs poskytne především exaktní znalosti o problematice nezaměstnanosti a státních zásahů na trhu práce. Předmět se snaží vysvětlit vztah nezaměstnanosti k dalším významným ekonomickým jevům, jako je minimální mzda, reálná mzda, rovnovážný stav v ekonomice. Teorie je vysvětlována z pozic klasické, neoklasické teorie, ale i jiných teorií. Kurz poskytne také znalosti o trhu práce v zemích Evropské unie. Vývoj integračního procesu v zemích EU od začátku 80. let a základní vývojové tendence na trhu práce.

Povinná literatura:

European commission: Employment in Europe, Brusel 1999 Employment Observatory. Tableu de Bord 1997, EU Fallon, P. - Verry, D.: The Economics of Labour Market. Philip Allan, London 1988 Filer, R. K. - Hamermesh, D. S. - Rees, A. E.: The Economics of Work and Pay. Harper Collins College Publishers, 6th edit., 1996 Ehrenberg, R. G. - Smith, R. S.: Modern Labour Economics Theory and Public Policy. Harper Collins College Publishers. 5th edit. Gottvald, J. - Šimek, M.: Ekonomika trhu práce II. Ostrava 1997 Layard, R. - Nickell, S., Jackman, R.: Unemployment. Economics Press, Oxford 1991 1. Joint employment report 2001 2. Employment in Europe 2001 3. Update employment in Europe 2001 4. Executive summary EU 5. Council recommendation 2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost?· Inflační a mzdové tlaky· Rovnovážná a nerovnovážná nezaměstnanost· Nezaměstnanost a změny v inflaci, NAIRU.2. Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok· Agregátní ekonomické šoky· Strukturální šoky· Hystereze3. Odbory a mzdová kolektivní jednání· Teorie, přístupy· Situace a přístupy v ČR4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností. · Když se trh práce nevyčišťuje, proč jsou mzdy strnulé?· Efektivní mzdy5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost?· Dlouhodobé a krátkodobé hledisko· Za předpokladu efektivních mezd· Za předpokladu mzdových jednání6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? · Beveridgeova křivka· Je nezaměstnanost dobrovolná nebo nedobrovolná?· Teorie duálního trhu práce, segmentace na trhu práce7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné?· Zkoumání příčin rozdílů v nezaměstnanosti mezi zeměmi· Přizpůsobovací mechanismy na trhu práce· Může být nezaměstnanost snížena, zásady a přístupy8. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné?· Zkoumání příčin rozdílů v nezaměstnanosti mezi zeměmi· Přizpůsobovací mechanismy na trhu práce· Obecné přístupy ke snižování nezaměstnanosti, zásady a alternativy9. Migrace a mobilita pracovní síly· Teoretické přístupy a proudy· Situace v Evropě a v ČR, empirie10. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce · Přístupy· Funkce· způsob stanovení· vztah k životnímu minimu11. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR· faktory na straně nabídky práce· faktory na straně poptávky po práci· mimoekonomické faktory12. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu· přístupy k zásahům do trhu práce· programy aktivní politiky zaměstnanosti· programy pasivní politiky zaměstnanosti· Úmluva o politice zaměstnanosti13. Národní plán zaměstnanosti· Akční plány zaměstnanosti v příslušných letech·Nástroje politiky zaměstnanosti z pohledu řešení jednotlivých témat· Srovnání s European Guidelines14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti· hlavní současné vývojové tendence českého trhu práce·odhad budoucího vývoje trhu práce· možnosti současné politiky zaměstnanosti· připravované programy politiky zaměstnanosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku