156-0094/01 – Ekonomika trhu práce II.pro NH B (ETPII)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Kurs poskytne především exaktní znalosti o problematice nezaměstnanosti a státních zásahů na trhu práce. Předmět se snaží vysvětlit vztah nezaměstnanosti k dalším významným ekonomickým jevům, jako je minimální mzda, reálná mzda, rovnovážný stav v ekonomice. Teorie je vysvětlována z pozic klasické, neoklasické teorie, ale i jiných teorií. Kurz poskytne také znalosti o trhu práce v zemích Evropské unie. Vývoj integračního procesu v zemích EU od začátku 80. let a základní vývojové tendence na trhu práce.

Povinná literatura:

Ehrenberg, R.G. - Smith, R.S.: Modern Labour Economics. Theory and Public Policy. Fifth Edidion. Harper Collins Publishers, 1994 Filer, R.G. - Hamermesh D.S. - Rees A.E.: The Economics of Work and Pay. Sixth Edition. Harper Collins Publishers,1996 Jírová H.: Trh práce a politika zaměstnanosti. VŠE, Praha 1999 Leitmanová,I.: Trh práce EU a ČR: stav a vývoj. Datapartner, Praha 1999 Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. SLON, Praha 1994 Národní plán zaměstnanosti ČR. www.mpsv.cz Šimek, M: Politika zaměstnanosti. Umístěno na počítačové síti EkF VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost? · Inflační a mzdové tlaky · Rovnovážná a nerovnovážná nezaměstnanost · Nezaměstnanost a změny v inflaci, NAIRU. 2. Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok · Agregátní ekonomické šoky · Strukturální šoky · Hystereze 3. Odbory a mzdová kolektivní jednání · Teorie, přístupy · Situace a přístupy v ČR 4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností. · Když se trh práce nevyčišťuje, proč jsou mzdy strnulé? · Efektivní mzdy 5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost? · Dlouhodobé a krátkodobé hledisko · Za předpokladu efektivních mezd · Za předpokladu mzdových jednání 6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? · Beveridgeova křivka · Je nezaměstnanost dobrovolná nebo nedobrovolná? · Teorie duálního trhu práce, segmentace na trhu práce 7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? · Zkoumání příčin rozdílů v nezaměstnanosti mezi zeměmi · Přizpůsobovací mechanismy na trhu práce · Může být nezaměstnanost snížena, zásady a přístupy 8. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? · Zkoumání příčin rozdílů v nezaměstnanosti mezi zeměmi · Přizpůsobovací mechanismy na trhu práce · Obecné přístupy ke snižování nezaměstnanosti, zásady a alternativy 9. Migrace a mobilita pracovní síly · Teoretické přístupy a proudy · Situace v Evropě a v ČR, empirie 10. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce · Přístupy · Funkce · způsob stanovení · vztah k životnímu minimu 11. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR · faktory na straně nabídky práce · faktory na straně poptávky po práci · mimoekonomické faktory 12. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu · přístupy k zásahům do trhu práce · programy aktivní politiky zaměstnanosti · programy pasivní politiky zaměstnanosti · Úmluva o politice zaměstnanosti 13. Národní plán zaměstnanosti · Akční plány zaměstnanosti v příslušných letech · Nástroje politiky zaměstnanosti z pohledu řešení jednotlivých témat · Srovnání s European Guidelines 14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti · hlavní současné vývojové tendence českého trhu práce · odhad budoucího vývoje trhu práce · možnosti současné politiky zaměstnanosti · připravované programy politiky zaměstnanosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku