156-0095/01 – Sectoral Economics (OE)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obsahem předmětu je seznámení s odvětvovou strukturou národního hospodářství České republiky, s charakteristickými rysy jednotlivých odvětví

Teaching methods

Summary

Content subject is acquaint with limb textures national economy Czech republic, with characteristic line single.

Compulsory literature:

Dvořáček, J.: Průmysl a průmyslová politika v globální ekonomice. VŠE Praha 2000 MPO: Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2004. MPO 2005 MPO: Změny v průmyslové výrobě a faktorech jejího rozvoje. MPO 1997 MZE: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2004. MZE 2005 www.mpo.cz www.mze.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Struktura národního hospodářství - odvětvová klasifikace ekonomických činností 2. Strukturální změny české ekonomiky - změny ve struktuře NH - podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP 3. Pozice odvětví v rámci NH - zaměstnanost, mzdy, produktivita práce, tržby - charakteristické rysy jednotlivých odvětví - podíly krajů na provozních charakteristikách 4. Zemědělství - agrární trh - legislativa a instituce v agrárním sektoru - opatření a podpory v zemědělství 5. Průmysl - prům. činnosti, faktory rozmístění prům. výroby - koncentrace prům. výroby, deindustrializace 6. Průmyslová politika - základní oblasti průmyslové politiky, institucionální zabezpečení - průmyslová politika ve světě 7. Průmyslová politika ČR - cíle průmyslové politiky ČR - iniciativy průmyslové politiky ČR 8. Těžba nerostných surovin - surovinová báze ČR, dovoz a vývoz surovin - "horní zákon", instituce působící v oblasti těžby ner. surovin 9. Energetika - energetické zdroje, energetická náročnost jednotlivých odvětví - jaderná energetika 10. Zpracovatelský průmysl - charakteristika jednotlivých oborů - tuzemská spotřeba 11. Zpracovatelský průmysl - zahraniční investice - legislativa - podíl oborů na zahraničním obchodě 12. Stavebnictví - stavební výroba - bytová výstavba 13. Ostatní odvětví NH - doprava, skladovnictví, spoje - obchod, opravy - pohostinství, ubytování 14. Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost - perspektivy odvětví

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.