156-0095/01 – Odvětvové ekonomiky (OE)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Natalie Uhrová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu je seznámení s odvětvovou strukturou národního hospodářství České republiky, s charakteristickými rysy jednotlivých odvětví

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení s odvětvovou strukturou národního hospodářství České republiky, s charakteristickými rysy jednotlivých odvětví

Povinná literatura:

Dvořáček, J.: Průmysl a průmyslová politika v globální ekonomice. VŠE Praha 2000 MPO: Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2004. MPO 2005 MPO: Změny v průmyslové výrobě a faktorech jejího rozvoje. MPO 1997 MZE: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2004. MZE 2005 www.mpo.cz www.mze.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura národního hospodářství - odvětvová klasifikace ekonomických činností 2. Strukturální změny české ekonomiky - změny ve struktuře NH - podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP 3. Pozice odvětví v rámci NH - zaměstnanost, mzdy, produktivita práce, tržby - charakteristické rysy jednotlivých odvětví - podíly krajů na provozních charakteristikách 4. Zemědělství - agrární trh - legislativa a instituce v agrárním sektoru - opatření a podpory v zemědělství 5. Průmysl - prům. činnosti, faktory rozmístění prům. výroby - koncentrace prům. výroby, deindustrializace 6. Průmyslová politika - základní oblasti průmyslové politiky, institucionální zabezpečení - průmyslová politika ve světě 7. Průmyslová politika ČR - cíle průmyslové politiky ČR - iniciativy průmyslové politiky ČR 8. Těžba nerostných surovin - surovinová báze ČR, dovoz a vývoz surovin - "horní zákon", instituce působící v oblasti těžby ner. surovin 9. Energetika - energetické zdroje, energetická náročnost jednotlivých odvětví - jaderná energetika 10. Zpracovatelský průmysl - charakteristika jednotlivých oborů - tuzemská spotřeba 11. Zpracovatelský průmysl - zahraniční investice - legislativa - podíl oborů na zahraničním obchodě 12. Stavebnictví - stavební výroba - bytová výstavba 13. Ostatní odvětví NH - doprava, skladovnictví, spoje - obchod, opravy - pohostinství, ubytování 14. Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost - perspektivy odvětví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.