156-0101/02 – Hospodářská politika III (HPIII)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je koncipován s ohledem na trendy současné ekonomické teorie. Zvláštní důraz je kladen na přístupy jednotlivých teoretických škol k tvorbě a možnostem hospodářské politiky a na posuzování efektivnosti hospodářské politiky. Na příkladech konkrétní hospodářské politiky vybraných vyspělých zemí jsou demonstrovány různé podoby hospodářské politiky.

Povinná literatura:

Holman, R.: Ekonomie. C.H.Beck, Praha 1999, ISBN 80-7179-255-1 Holman a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. C. H. Beck, Praha 1999 Jonáš, J., Bulíř, A.: Ekonomie reformy. Management Press, Praha 1995, ISBN 80- 85603-84-5 Kadeřábková, A.:Strukturální politika-trh nebo státní zásahy?. Politická ekonomie 3, 1998 Klaus, V.: Ekonomická teorie a realita transformačních procesů. Management Press, Praha 1995 Kliková, Ch. a kol.: Hospodářská politika I. VŠB-TUO, Ostrava 2000, ISBN 80- 7078-750-3 Klusoň, V.: Ordo-liberalismus a hospodářská politika. Politická ekonomie č. 3, 1998 Kotlán, I. a kol.: Hospodářská politika v praxi. VŠB-TUO, Ostrava 1999 Liďák, J., Koganová, V.: Politológia pre ekonomov. SOFA, Bratislava 2000. ISBN 80-85752-49-2 Mandel, M.: Efektivní tržní klasifikace: model a aplikace. Finance a úvěr č. 9, 2000 Mankiw N. Gregory: Zásady ekonomie. GRADA Publishing, Praha 1999, ISBN 80-7169- 891-1 Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie. Karolinum, Praha 1996, ISBN 80-7184-270- 2 Paulík, T.: Teorie hospodářské politiky. SU OPF, Karviná 2000. ISBN 80-72-48-098-7 Rozsypal, K.: Úvod do teorie a praxe národohospodářského plánování. SNTL/ALFA, Praha 1978 Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika.C.H.Beck, Praha 1999, ISBN 80-7179- 237-3 Sojka, M.: Milton Friedman-svět liberální ekonomie. Epocha, Praha 1996,ISBN 80- 902129-2-1 Sojka, M.: J. M. Keynes a současná ekonomie. GRADA Publishing, Praha 1999, ISBN 80-7169-827-X Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií.VŠE, Praha 1991, ISBN 80-7079-937- 4 Šulc, Z.: Hospodářská politika. Consus, Praha 1993 Urban, L. a kol.: Hospodářská politika. Victoria Publishing, Praha 1994, ISBN 80-85865-01-7 Žák, M., Němcová, I.: Hospodářská politika. Grada Publishing, Praha 1997, ISBN 80-7169-462-2 Žák, M. a kol.: Hospodářská politika II.(HP 202) VŠE, Praha 2000, ISBN 80-245- 0028-0 Žák, M.: Politicko-ekonomický cyklus.Politická ekonomie 4, 1998 www.cse.cz.semináře.html č. 1: (Ne)účinnost stabilizační politiky www.cse.cz.semináře.html č. 3: Dlouhodobý růst www.cse.cz.semináře.html č. 17:Konstituční ekonomie: popelka v české ekonomické obci www.cse.cz.semináře.html č. 19: Veřejné finance: stabilita nebo časovaná bomba? www.mfcr.cz www.vláda.cz www.vse.cz, fakulta národohospodářská, katedra hospodářské politiky, texty, HP 440

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Politické aspekty hospodářské politiky. - Vztahy mezi hospodářskou politikou a politikou, - pojetí politiky, - politická moc. 2. Politické aspekty hospodářské politiky. - Politický systém a jeho složky, - jednotlivé politické systémy, - stát v politickém systému. 3. Hospodářská politika a stát. - Základní funkce státu, - stabilita společnosti, - efektivnost a racionalita, - racionalita HP, - pragmatická HP. 4. Možnosti hospodářské politiky. - Teoretické a praktické možnosti HP versus existující společenské uspořádání, - despotická, anarchická a demokratická společnost, - HP v demokratické společnosti. 5. Meze hospodářské politiky. - omezení HP a jejich časové souvislosti, - vládní selhání, - tržní a netržní selhání, - formování očekávání. 6. Teorie hospodářské politiky. - kontinentální a anglosaský přístup, - ordoliberalismus, - pojetí hospodářské politiky, - institucionální prostředí hospodářské politiky. 7. Teorie veřejné volby a hospodářská politika. - Společenské rozhodování, - preference, - dvě politické strany, - více politických stran, - existence byrokracie. 8. Hospodářská politika řádu. - Principy, formy, systémy hospodářského zřízení. 9. Cíle a nástroje hospodářské politiky. - racionalita vytyčování cílů, - určitost vytyčených cílů, - kompatibilita, klasifikace a pořadí cílů, - formulace cílů HP. 10.Cíle a nástroje hospodářské politiky. - Faktory ovlivňující volbu nástrojů, - nástroje politiky řádu, - nástroje politiky procesu. 11.Rozhodovací proces v hospodářské politice. - Pojetí hospodářsko-politických rozhodnutí, - hospodářsko-politické plánování, - úloha informací v HP, - ovlivňování informacemi. 12.Nositelé hospodářské politiky. Proces tvorby hospodářské politiky. 13.Koordinace ekonomiky. - Systém dědičného přinucení, - systém tržně-cenový, - systém organizačně-příkazový, - koordinace plánováním, - plánovací procedura, - regulace. 14.Koncepce hospodářské politiky. - racionalita koncepce, - systemizace koncepcí HP, - Keynesovský model HP, - stát blahobytu, - koncepce sociálně-tržního hospodářství, - Reaganomika, - Thatcherismus.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.