156-0108/02 – Ethic Problems in Global Society (.)

Gurantor departmentDepartment of National EconomyCredits3
Subject guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAN11 Ing. Naděžda Antošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je představit vybrané problémy globální společnosti u nichž je přítomná výrazná etická dimenze a zaměřit se rozbor těchto problémů především z pohledu etických dilemat, které tyto problémy sebou nesou. Předmět se zaměřuje především na aktuální dilemata, se kterými se globální společnost stále častěji potýká (biotechnologie, prohlubující se globální diferenciace vyspělých a zaostalých oblastí, střet různých přístupů k ochraně životního prostředí).

Compulsory literature:

Cahn, M. S. - Markie, P.: Ethics. Oxford, Oxford University Press 1998 Hodovský, I.: Úvod do etiky. Olomouc, Univerzita Palackého 1992 Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo. Praha, Ježek 1993 Kohák,E.: Zelená svatozář. Praha, SLON 1998 Ondok,J.P.: Bioetika. Svitavy, Trinitas 1999 Rich, A.: Etika hospodářství I,II. Praha, ISE 1994 Thomasna,B.C.: Od anrození do smrti. Nakl.Mladá fronta, Praha 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod do problematiky globalizace a etiky, vymezení základních globálních problémů s výraznou etickou dimenzí. 2. Bioetika - etické otázky spojené s počátkem života (regulace porodnosti). 3. Bioetika - etické otázky spojené s koncem života (eutanázie). 4. Bioetika - etické otázky spojené s rozvojem genetiky. 5. Ekoetika - vybrané hodnotové přístupy k životnímu prostředí. 6. Ekoetika - práva zvířat. 7. Různé přístupy ke světu, k pojetí člověka a jejich střetávání v globální společnosti, aktuální problém. Cvičení: 1. Úvod do problematiky globalizace a etiky, vymezení základních globálních problémů s výraznou etickou dimenzí, různost hodnotových systémů a postojů. 2. Případová studie: regulace populace v rozvojových regionech. 3. Případová studie: etické aspekty rozdělování omezených zdrojů ve zdravotnictví. 4. Případová studie: lidská práva a genetika. 5. Případová studie: spravedlnost ve světě prohlubující se sociální diferenciace. 6. Případová studie: práva zvířat. 7. Závěr.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 25  0
        Written exam Written test 30  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner