156-0109/01 – Economic Policy III. (HPIII)

Gurantor departmentDepartment of National EconomyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is drawn with respect to the trends of contemporary economic theory. Special emphasis is laid on the approaches of theoretical schools to economic policy formation and possibilities and on the evaluation of economic policy efficiency. Various forms of economic policy are demonstrated on the cases of real economic policies of selected developed countries.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Politické aspekty hospodářské politiky. - Vztahy mezi hospodářskou politikou a politikou, - pojetí politiky, - politická moc. 2. Politické aspekty hospodářské politiky. - Politický systém a jeho složky, - jednotlivé politické systémy, - stát v politickém systému. 3. Hospodářská politika a stát. - Základní funkce státu, - stabilita společnosti, - efektivnost a racionalita, - racionalita HP, - pragmatická HP. 4. Možnosti hospodářské politiky. - Teoretické a praktické možnosti HP versus existující společenské uspořádání, - despotická, anarchická a demokratická společnost, - HP v demokratické společnosti. 5. Meze hospodářské politiky. - omezení HP a jejich časové souvislosti, - vládní selhání, - tržní a netržní selhání, - formování očekávání. 6. Teorie hospodářské politiky. - kontinentální a anglosaský přístup, - ordoliberalismus, - pojetí hospodářské politiky, - institucionální prostředí hospodářské politiky. 7. Teorie veřejné volby a hospodářská politika. - Společenské rozhodování, - preference, - dvě politické strany, - více politických stran, - existence byrokracie. 8. Hospodářská politika řádu. - Principy, formy, systémy hospodářského zřízení. 9. Cíle a nástroje hospodářské politiky. - racionalita vytyčování cílů, - určitost vytyčených cílů, - kompatibilita, klasifikace a pořadí cílů, - formulace cílů HP. 10.Cíle a nástroje hospodářské politiky. - Faktory ovlivňující volbu nástrojů, - nástroje politiky řádu, - nástroje politiky procesu. 11.Rozhodovací proces v hospodářské politice. - Pojetí hospodářsko-politických rozhodnutí, - hospodářsko-politické plánování, - úloha informací v HP, - ovlivňování informacemi. 12.Nositelé hospodářské politiky. Proces tvorby hospodářské politiky. 13.Koordinace ekonomiky. - Systém dědičného přinucení, - systém tržně-cenový, - systém organizačně-příkazový, - koordinace plánováním, - plánovací procedura, - regulace. 14.Koncepce hospodářské politiky. - racionalita koncepce, - systemizace koncepcí HP, - Keynesovský model HP, - stát blahobytu, - koncepce sociálně-tržního hospodářství, - Reaganomika, - Thatcherismus.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner