156-0111/01 – Monetární politika (MP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Kurz "Monetární politika" je zaměřen na problematiku peněz a jejich úloze v ekonomice. V kurzu budou analyzovány teoretické přístupy k poptávce po penězích, k provádění monetární politiky a její místo v systému hospodářských politik. Posluchači budou zároveň obeznámeni se současnou praxí monetární politiky a centrálního bankovnictví a situací v České republice a v zahraničí.

Povinná literatura:

Bain K. - Howells P.: Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis. Palgrave MacMillan, 20003. Blinder, A.: Central Banking in Theory and Practice. MIT Press, 1999. Bofinger, P.: Monetary Policy: Goods, Institutions, Strategies, and Instruments. Oxford University Press, 2001. European Central Bank: The Monetary Policy of the ECB. 2004. Frait, J.:Mezinárodní peněžní teorie. VŠB-TU Ostrava, 1998 Jílek, J.: Peníze a měnová politika. Grada Publishing, 2004. Kotlán, V. a kol.: Monetární politika. VŠB - TU Ostrava, 1999. Mishkin, F. S.: The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 7th ed. Addison Wesley, 2004. Polouček, S.: Peníze, banky a finanční trhy. OPF-SLU Karviná, 2000. Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, 1996. Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press, 1999. Scheller H. K.: The European Central Bank: History, Role, and Functions. ECB, 2004. Walsh C. E.: Monetary Theory and Policy. 2nd ed. The MIT Press, 2003.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Blok I: Úvod do problematiky monetární politiky 1. Peníze, funkce peněz, měnové agregáty 2. Elektronické peníze, jejich klasifikace, elektronické platební prostředky. 3. Finanční systém, finanční trhy, struktura finančního trhu, finanční zprostředkovatelé. 4. Poptávka po penězích, teoretické přístupy k poptávce po penězích, nabídka peněz, model multiplikace vkladů. 5. Nabídka peněz, model multiplikace vkladů. 6. Úrokové sazby, jejich determinace, výnos do doby splatnosti, míra výnosnosti, teoretické přístupy k úrokové sazbě. 7. Inflace, typy inflace, měření inflace, inflační očekávání, inflační rozdíly v měnové unii, jejich příčiny. Blok II: Monetární politika 8. Centrální banka, její funkce, historie centrálního bankovnictví. 9. Nástroje monetární politiky (přímé, nepřímé), jejich využívání v ČR. 10. Monetární politika a její cíle, transmisní mechanismy monetární politiky 11. Cílování inflace, transmisní mechanismus, typy inflačních cílů, výhody a nevýhody, cílování inflace v ČR. 12. Evropský měnový systém a centrální bankovnictví v Evropské unii, strategie monetární politiky ECB (cíle,transmisní mechanismus), nástroje monetární politiky ECB. 13. Regulace a dohled bankovního systému, jeho podstata, důvody existence, cíle a instituce, způsoby dohledu, regulace a dohled v ČR a EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku