156-0112/01 – Vnější hospodářská politika (VHP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz zahraničního obchodu představuje různé aspekty mezinárodně-obchodních vztahů a analýzy některých globálních problémů. Frekventanti se také seznamují s kontinuálními změnami ve světové ekonomice. Po absolvování tohoto kurzu mohou absolventi pracovat v zahraničním obchodě a také budou schopni diskutovat a srovnávat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem kurzu je poskytnout studentům 4.ročníku ucelené poznatky v oblasti vnějších hospodářských vztahů. Pozornost je věnována jak teoretickým problémům (teorie zahraničního obchodu, modely simultánní vnější a vnitřní rovnováhy apod.), tak aplikované hospodářské politice otevřených ekonomik se zvláštním zřetelem na Českou republiku.

Povinná literatura:

Benáček, V.: Ekonomie mezinárodního obchodu. VŠE Praha, Praha 1997. Claassen, E.M.: Global Monetary Economics. Oxford University Press, 1996. Dernburg, T.F.: Global Macroeconomics. Harper&Row Publishers, New York 1989. Dornbush, R.- Fisher, S. Makroekonomie. SPN a Nadace Economics, Praha 1994. Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. SOKRATES, Ostrava, 2003. Kotlán, I.: Aplikovaná hospodářská politika, Ostrava 2001. Dvořák, P. Základy mezinárodní obchodní politiky. VŠE Praha, Praha 1999. Frait, J. Mezinárodní peněžní teorie. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1996. Kindleberger, Ch.P.: Světová ekonomika. Academia. Praha 1978. Mandel, M.: Centrální banka v otevřené ekonomice. VŠE Praha 1996. Plchová, B. - Jirges, T. Zahraniční obchod a národní hospodářství České republiky. VŠE Praha, Praha 1995. www stránky: www.cnb.cz www.egap.cz www.ceb.cz www.tpo.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha vnější hospodářské politiky (VHP) v otevřené ekonomice. - definice - nástroje a cíle VHP - zásady - metody a východiska vnější hospodářské politiky - postavení VHP v rámci ostatních hospodářských politik - otevřenost ekonomiky 2. Teorie zahraničního obchodu - liberální versus protekcionistická VHP - úloha mezinárodních institucí v zahraničním obchodu (IMF, WTO, IBRD) 3. Vnější a vnitřní rovnováha - Swanův diagram, Mundellův model - situace v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 4. Teorie platební bilance - jednotlivé přístupy - automatické vyrovnávací mechanismy platební bilance 5. Analýza běžného účtu platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 6. Analýza finančního a ostatních účtů platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 7. Úloha investic při podpoře zahraničního obchodu - investiční pobídky - činnost Czech Investu 8. Nástroje zahraničně-obchodní politiky - jejich členění - kritéria volby nástrojů 9. Smluvní nástroje zahraničně-obchodní politiky 10. Autonomní nástroje zahraničně-obchodní politiky 11. Úloha proexportní politiky 12. Úloha institucí ovlivňujících zahraniční obchod v ČR - Czech Trade - České exportní banky - EGAP apod. 13. Vnější měnová politika - úloha centrální banky v zahraničním obchodu 14. Devalvace měny a zlepšení obchodní bilance - Marshall-Lernerova podmínka - typy inflace vyplývající z devalvace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku