156-0112/02 – Vnější hospodářská politika (VHP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz zahraničního obchodu představuje různé aspekty mezinárodně-obchodních vztahů a analýzy některých globálních problémů. Frekventanti se také seznamují s kontinuálními změnami ve světové ekonomice. Po absolvování tohoto kurzu mohou absolventi pracovat v zahraničním obchodě a také budou schopni diskutovat a srovnávat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem kurzu je poskytnout studentům 4.ročníku ucelené poznatky v oblasti vnějších hospodářských vztahů. Pozornost je věnována jak teoretickým problémům (teorie zahraničního obchodu, modely simultánní vnější a vnitřní rovnováhy apod.), tak aplikované hospodářské politice otevřených ekonomik se zvláštním zřetelem na Českou republiku.

Povinná literatura:

Benáček, V.: Ekonomie mezinárodního obchodu. VŠE Praha, Praha 1997. Claassen, E.M.: Global Monetary Economics. Oxford University Press, 1996. Dernburg, T.F.: Global Macroeconomics. Harper&Row Publishers, New York 1989. Dornbush, R.- Fisher, S. Makroekonomie. SPN a Nadace Economics, Praha 1994. Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. SOKRATES, Ostrava, 2003. Kotlán, I.: Aplikovaná hospodářská politika, Ostrava 2001. Dvořák, P. Základy mezinárodní obchodní politiky. VŠE Praha, Praha 1999. Frait, J. Mezinárodní peněžní teorie. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1996. Kindleberger, Ch.P.: Světová ekonomika. Academia. Praha 1978. Mandel, M.: Centrální banka v otevřené ekonomice. VŠE Praha 1996. Plchová, B. - Jirges, T. Zahraniční obchod a národní hospodářství České republiky. VŠE Praha, Praha 1995. www stránky: www.cnb.cz www.egap.cz www.ceb.cz www.tpo.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha vnější hospodářské politiky (VHP) v otevřené ekonomice. - definice - nástroje a cíle VHP - zásady - metody a východiska vnější hospodářské politiky - postavení VHP v rámci ostatních hospodářských politik - otevřenost ekonomiky 2. Teorie zahraničního obchodu - liberální versus protekcionistická VHP - úloha mezinárodních institucí v zahraničním obchodu (IMF, WTO, IBRD) 3. Vnější a vnitřní rovnováha - Swanův diagram, Mundellův model - situace v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 4. Teorie platební bilance - jednotlivé přístupy - automatické vyrovnávací mechanismy platební bilance 5. Analýza běžného účtu platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 6. Analýza finančního a ostatních účtů platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 7. Úloha investic při podpoře zahraničního obchodu - investiční pobídky - činnost Czech Investu 8. Nástroje zahraničně-obchodní politiky - jejich členění - kritéria volby nástrojů 9. Smluvní nástroje zahraničně-obchodní politiky 10. Autonomní nástroje zahraničně-obchodní politiky 11. Úloha proexportní politiky 12. Úloha institucí ovlivňujících zahraniční obchod v ČR - Czech Trade - České exportní banky - EGAP apod. 13. Vnější měnová politika - úloha centrální banky v zahraničním obchodu 14. Devalvace měny a zlepšení obchodní bilance - Marshall-Lernerova podmínka - typy inflace vyplývající z devalvace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku