156-0117/01 – Aplikovaná hospodářská politika (AHP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz aplikované hospodářské politiky představuje rozdílné aspekty jednotlivých daňových systémů, přímých a nepřímých daní. Frekventanti se seznamují s množstvím poznatků z kontinentálního daňového práva. Studenti budou také schopni klasifikovat a sestavovat rozdílné daňové systémy a daňové politiky v jednotlivých státech. Absolvování uvedeného kurzu zvyšuje šance na úspěšnou kariéru v mezinárodních a auditorských firmách.

Vyučovací metody

Anotace

Jedná se o kurz zaměřený na pokročilou hospodářskou a finanční politiku.Předpokládají se znalosti modelů vyučovaných v předmětu Ekonomie C a Finance.

Povinná literatura:

Bakeš M. a kol. Finanční právo. Praha: C.H.Beck, 2006. Dvořák, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2001. Kliková, Ch., Kotlán, I. a kol. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Sokrates, 2006. Kotlán, I.: Aplikovaná hospodářská politika, SOKRATES, Ostrava, 2001. Marková, H., Boháč, R. Rozpočtové právo. Praha:C.H.Beck, 2007. Němeček, E. Úvod do studia finanční politiky. Praha: Všehrd, 2001. Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2005. Revenda, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press,2001. Vančurová, A. a kol. Daňový systém ČR 2006, Praha: VOX, 2006. +viz "literatura v angličtině"

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Hospodářská politika, její definice, nástroje a cíle. Stabilizační versus prorůstová hospodářská politika. Hospodářská politika jako peněžní fenomén. Finanční aspekt hospodářské politiky. 2.Přístupy k hospodářskému cyklu. Tradiční teorie hospodářského cyklu. Teorie reálného hospodářského cyklu. Alternativy stabilizační politiky. Ztrátová funkce hospodářské politiky. Optimalizační problém centrální banky. 3.Hospodářská politika a ekonomický růst. Keynesiánské teorie růstu. Harrodův a Domarův model. Postkeynesiánské teorie růstu (Kaldor, Kahn).Neoklasické teorie růstu. Solowův a Swanův model. Stálý stav, podmíněná a absolutní konvergence. Transfer kapitálu. 4.Nové teorie růstu. Teorie endogenního růstu a modely výzkumu a vývoje.Rozšířený neoklasický model a pojetí lidského kapitálu.Empirie růstu. 5. Finanční politika - definice, cíle, nástroje, zásady 6. Teoretické zdroje finanční politiky 7. Finančně-právní vztahy a jejich specifika 8. Finanční právo a jeho prameny 9. Rozpočtová politika 10. Daňová politika 11. Měnová politika a regulace peněžního oběhu. Devizová politika 12. Politika regulace finančního trhu 13. Finanční politika s mezinárodním prvkem 14. Státní dohled a finanční kontrola veřejné správy.Státní dohled a finanční kontrola peněžního a bankovního trhu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 35  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku