156-0300/05 – Descriptive Economics of the Czech Republic (DEEČR)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Subject version guarantorIng. Michaela Tichá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
JAJ006 Ing. Ondřej Jajkowicz
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
KAP092 Ing. Stanislav Kappel, Ph.D.
TIC13 Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to define the Czech economic system before and after 1989; - to outline the Czech demographic development in the economic context; - to recognise changes of the Czech living standard; - to present basic macroeconomic indicators; - to describe sectors of economy.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty se stavem a vývojem ekonomiky ČR s důrazem na vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi národního hospodářství. Student se seznámí se základními charakteristikami demografického vývoje a pochopí jeho souvislost s dalšími okruhy ekonomiky (trhem práce, sociálním systémem apod.). Student porozumí základním makroekonomickým veličinám (HDP, nezaměstnanost, inflace) a bude schopen provést jejich regionální srovnání i základní komparaci ČR s jinými zeměmi. Osvojí si základní principy fungování systému veřejných rozpočtů, seznámí se stavem veřejných financí a porozumí vazbám mezi deficitem státního rozpočtu a jinými oblastmi ekonomiky ČR.

Compulsory literature:

Czech Statistical Office. Statistical yearbook of the Czech Republic 2013. Praha: Czech Statistical Office, 2014. ISBN 978-80-250-2105-7. Czech Statistical Office. Czech Republic in international comparison 2013. Praha: Czech Statistical Office, 2014. ISBN 978-80-250-2042-5. Czech Statistical Office. Indicators of social and economic development of the Czech Republic. Praha: Czech Statistical Office, 2013.

Recommended literature:

Czech Statistical Office. Demographic Yearbook of the Czech Republic. Praha: Czech Statistical Office, 2013. Czech Statistical Office. Household income and living conditions. Praha: Czech Statistical Office, 2013.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Žádné další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction - Work with statistical data: the search and evaluation of economic data, their reliability; - Common mistakes when working with statistical data, primary versus secondary sources; 2. Population and Czech Economy - Population structure: basic demographic characteristics, including the trend of their development; - Demographic processes, including development trends; 3. Prognosis of population development, selected demographic problems and their economic impact on society - Social and economic impact of demographic aging of the Czech population, the situation in the EU and the world; - Selected aspects of migration, economic consequences, the situation in the Czech Republic (CR) and the EU; 4. Human capital - Definition of basic concepts: human capital, labor, employment, unemployment; rate of unemployment in CR; - Social and economic impacts of unemployment, relation between unemployment and economic growth; 5. The Living standard and quality of life - Healthcare: health care system, financing, - Education in CR - Indicators of quality of life: Human development index, environmental index, etc. - Living standards: statistics of household accounts, income, expenditure and consumption; 6. Macro-economic level of the Czech economy - GDP and its measurement method, the shadow economy and other disadvantages of measuring GDP; - Inflation and interest rates, the basic functions of a Central Bank; - International comparisons and forecasts of further development of the Czech economy; 7. The public sector in the CR - Private and public goods, social consensus, the welfare state; - Basic principle of operation of the public budget, state spending budget, creation of the state budget; 8. Foreign trade and balance of payments CR - Commodity and territorial structure of foreign trade; - The balance of services and tourism; - Balance of payments: the link between individual accounts PB; - Exchange rates and their impact on export; - Support for export. 9. Transport, Energy and Environment CR - Environment CR, compared with the past, structural changes in the economy, current state of the environment in the CR; - Transport - structure, impact on the environment, the link to economic growth; - Energy - Energy resources and their utilization; - New trends in transportation and alternative energy sources, biofuels, 10. The industry structure of the economy CR - International classification of economic activities, sectors of the economy - Agriculture - raw material base of the CR, - mining and quarrying 11. Industry and Construction - Development of Czech industry since nineties to the present - Construction: structure, transport infrastructure: the link to unemployment and economic growth 12. The service sector: development, some sectors: retail, banking, information and communication activities. 13. Czech Republic in international comparison.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100 (100) 51 2
        TEST Written test 100  51 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - P 2014/2015 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block

Assessment of instruction2011/2012 Summer
2011/2012 Winter