156-0301/01 – Hospodářská politika A (HPA)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED081 Ing. Radek Bednařík
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
JIR10 Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
TIC13 Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
VER025 Ing. Tomáš Verner
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pochopit podstatu hospodářské politiky, její možnosti a limity • seznámit se podrobně s vybranými typy hospodářských politik a jejich praktickou realizací • uvědomit si vliv hospodářské politiky na mikroekonomické subjekty, ale také vliv těchto subjektů na hospodářskou politiku • identifikovat hlavní makroekonomické problémy a navrhovat jejich řešení nástroji hospodářské politiky • předvídat dopady dílčích změn hospodářské politiky a hodnotit aktuální hospodářskou politiku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hospodářskou politiku lze vnímat jako snahu státu maximalizovat ekonomický, resp. společenský blahobyt v podmínkách reálné ekonomiky. Tato snaha spočívá ve využití všech dostupných a tržně konformních nástrojů k dosažení mnohdy protichůdných cílů, a to navíc v prostředí nejistoty, nerovnoměrného rozmístění zdrojů, zájmových skupin apod. Lze takový úkol vůbec zvládnout? Co všechno musí být bráno v úvahu? Jak zjistit, zda navrhované (či slibované) opatření pomůže nebo ublíží? A je vůbec takové opatření realizovatelné nebo se jedná pouze o plané řeči? Jak posoudit současnou situaci a možnosti jejího zlepšení? Tyto a mnohé další otázky objasňuje předmět Hospodářská politika A, který ve svém důsledku vede k lepšímu pochopení fungování a možnosti ovlivňování ekonomiky ve vztahu k jejímu politickému kontextu a dosavadnímu vývoji.

Povinná literatura:

Kliková, Ch., Kotlán, I. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2012. ISBN 978--80-86572-5. Kotlán, I., Verner, T., Beran, V. Průvodce kurzem Hospodářská politika A - cvičení. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1898-6. Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B, Jacquet, P., Pisani-Ferry, J. Economic Policy: Theory and Practice. New York, Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-532273-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Doporučená literatura:

Slaný, A., Žák, M. Hospodářská politika. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3 Urban, L. Praktická hospodářská politika. 1. vyd., Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-941-2 Tichá M. Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje. 2. vyd., Ostrava: VŠB-TUO. ISBN 978-80-248-3821-2 Kotlán, Igor et al. Hospodářská politika v praxi. Ostrava: SOKRATES, 1999. ISBN 80-86572-00-5. Mankiw Gregory, N. Principles of Economics. 7 th. Edition Cengage Learning, 2014. ISBN 128516587X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretická východiska hospodářské politiky (liberální versus intervencionistická hospodářská politika). Období předkeynesiánské (merkantilismus, fyziokratismus, klasická škola, neoklasická škola) a keynesiánské hospodářské politiky. 2. Hospodářská politika aplikovaná po selhání keynesiánské HP (monetarismus, ekonomie strany nabídky, škola veřejné volby, škola racionálních očekávání). Hospodářsko-politické koncepce. 3. Definice hospodářské politiky jako vědní disciplíny, institucionální prostředí hospodářské politiky a nositelé hospodářské politiky. Nástroje hospodářské politiky. 4. Cíle hospodářské politiky a jejich hierarchie. Základní společenské cíle. Tradiční a ekonomické cíle hospodářské politiky. Vztah mezi cíli a nástroji hospodářské politiky. Vztah mezi cíli hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky 5. Vládní versus tržní selhání jako argumenty pro a proti maximalizaci úlohy státu v ekonomice. Zájmy a schopnosti politiků, resp. byrokracie. Fáze hospodářského rozhodování a časová zpoždění. Problematika souvislosti hospodářského a politického cyklu. Nevyužití lidského kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi. Základní typy tržních selhání (nedokonalá konkurence, externality, veřejné statky apod.). 6. Hospodářská politika a očekávání. Přístupy k formování očekávání (adaptivní versus racionální očekávání). Účinnost hospodářské politiky v případě rozdílně formovaných očekávání. Doporučení tvůrcům hospodářské politiky. 7. Základní koncepce hospodářské politiky. Prorůstová versus stabilizační politika. Faktory a zdroje ekonomického růstu. Stručný nástin vývoje teorií růstu. Keynesiánský a neoklasický model růstu. Nové teorie růstu. Hospodářský cyklus a jeho zdůvodnění. Makroekonomická a mikroekonomická hospodářská politika. Nabídková a poptávková hospodářská politika. Doporučení tvůrcům hospodářské politiky. 8. Fiskální politika a její funkce. Nositelé, cíle a nástroje fiskální politiky. Automatické stabilizátory versus diskrétní opatření. Teoretická východiska fiskální politiky. Monetaristický a keynesiánský přístup k fiskální politice. Přístup školy racionálních očekávání a ekonomie strany nabídky. Veřejné rozpočty a státní rozpočet. Rozpočtový deficit a způsoby jeho krytí. Problematika veřejného dluhu. Vytěsňovací efekt fiskální politiky. Fiskální brzda. Vývoj fiskální politiky, státního rozpočtu a veřejného zadlužení v ČR. 9. Monetární politika a její funkce. Nositelé a cíle monetární politiky. Přímé a nepřímé nástroje monetární politiky a jejich použití v ČR. Transmisní mechanismy monetární politiky. Inflační cílování a čistá inflace. Nezávislost centrální banky. Monetární politika ČNB v současnosti. 10. Vnější hospodářská politika a její funkce. Zásady uplatňování VHP, cíle a nositelé VHP. Otevřenost ekonomiky a její měření. Autonomní nástroje VHP (clo, kvóty apod.). Smluvní nástroje VHP. Proexportní politika a instituce na podporu exportu v ČR. 11. Nabídkově orientovaná hospodářská politika. Vznik ekonomie strany nabídky. Tržně konformní přístup versus důchodová politika. 12. Komparace vývoje hospodářské politiky ve vybraných ekonomicky vyspělých zemích (Velká Británie, Francie, Německo, USA, Japonsko, Švédsko). 13. Hospodářská politika Evropské unie. Kodaňská kritéria a podmínky členství v EU. Evropská unie a Česká republika. Evropská měnová a hospodářská unie (EMU). Výhody a nevýhody. Podmínky členství – Maastrichtská kritéria a jejich naplnění Českou republikou. Činnost nejdůležitějších světových ekonomických organizací (WTO, IMF, WB). Vztah České republiky k těmto organizacím. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy. Příklady činnosti ekonomických integračních seskupení (mimo Evropské unie), zejména EFTA, CEFTA, OECD apod. 14. Vývoj hospodářské politiky v České republice od jejího vzniku do současnosti. Srovnání s vývojem v ostatních tranzitivních ekonomikách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku