156-0301/06 – Hospodářská politika A (HPA)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
NOV0343 Ing. Sára Novorytová
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pochopit podstatu hospodářské politiky, její možnosti a limity • seznámit se podrobně s vybranými typy hospodářských politik a jejich praktickou realizací • uvědomit si vliv hospodářské politiky na mikroekonomické subjekty, ale také vliv těchto subjektů na hospodářskou politiku • identifikovat hlavní makroekonomické problémy a navrhovat jejich řešení nástroji hospodářské politiky • předvídat dopady dílčích změn hospodářské politiky a hodnotit aktuální hospodářskou politiku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hospodářskou politiku lze vnímat jako snahu státu maximalizovat ekonomický, resp. společenský blahobyt v podmínkách reálné ekonomiky. Tato snaha spočívá ve využití všech dostupných a tržně konformních nástrojů k dosažení mnohdy protichůdných cílů, a to navíc v prostředí nejistoty, nerovnoměrného rozmístění zdrojů, zájmových skupin apod. Lze takový úkol vůbec zvládnout? Co všechno musí být bráno v úvahu? Jak zjistit, zda navrhované (či slibované) opatření pomůže nebo ublíží? A je vůbec takové opatření realizovatelné nebo se jedná pouze o plané řeči? Jak posoudit současnou situaci a možnosti jejího zlepšení? Tyto a mnohé další otázky objasňuje předmět Hospodářská politika A, který ve svém důsledku vede k lepšímu pochopení fungování a možnosti ovlivňování ekonomiky ve vztahu k jejímu politickému kontextu a dosavadnímu vývoji.

Povinná literatura:

Kliková, Ch., Kotlán, I. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2012. ISBN 978--80-86572-5. Kotlán, I., Verner, T., Beran, V. Průvodce kurzem Hospodářská politika A - cvičení. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1898-6. Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B, Jacquet, P., Pisani-Ferry, J. Economic Policy: Theory and Practice. New York, Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-532273-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Doporučená literatura:

Slaný, A., Žák, M. Hospodářská politika. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3 Urban, L. Praktická hospodářská politika. 1. vyd., Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-941-2 Tichá M. Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje. 2. vyd., Ostrava: VŠB-TUO. ISBN 978-80-248-3821-2 Kotlán, Igor et al. Hospodářská politika v praxi. Ostrava: SOKRATES, 1999. ISBN 80-86572-00-5. Mankiw Gregory, N. Principles of Economics. 7 th. Edition Cengage Learning, 2014. ISBN 128516587X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet realizovaný buď prezenčně nebo distančně v MS Teams nebo ZOOM.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Vládní a tržní selhání jako argumenty při stanovení míry účasti státu v ekonomice • Změny pohledu na roli státu v ekonomice v souvislosti s vývojem ekonomického myšlení • Definice hospodářské politiky, nositelé, cíle, nástroje, vztahy mezi cíli a nástroji, institucionální prostředí a mezinárodní organizace • Stabilizační politika a její účinnost s ohledem na tvorbu očekávání, nabídkově a poptávkově orientovaná hospodářská politika • Prorůstová politika • Fiskální politika • Monetární politika • Vnější hospodářská politika • Přehled dalších typů hospodářské politiky • Praktická hospodářská politika ve vybraných zemích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51
        Písemka Písemka 95  50
        Referát Jiný typ úlohy 5  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok