156-0303/02 – Labour Market Economics A (ETP A)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To clarify basic relations on labour markets To interpret investments in human capital To explain wage diferences on labour market To discuss unions influence at labour markets To analyze employment policy effects and to classify programmes To identify basic problems of the Czech labour market To describe active and passive labour employment in the European union

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět Ekonomie trhu práce A prohlubuje teoretické znalosti studenta o fungování trhu práce. Studentů jsou poskytovány informace o možnostech působení na trh práce ze strany zaměstnavatelů, odborů a státu formou přímých nepřímých nástrojů.Obsahově také postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti v zemích EU a v části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a v jejích regionech.

Compulsory literature:

BORJAS, George. Labor Market Economics. Mc GrawHill, 2010. ISBN 978-00-71048-47-7. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Pearson Addison Wesley Companion, 2009. ISBN 978-0-321-53373-9. SIROVÁTKA, Tomáš a kol. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Recommended literature:

BLOCK, Walter Labor Economics From a Free Market Perspectives. World Scientific, 2008. ISBN: 978-981-270-568-6. BROŽOVÁ, Dagmar Společenské souvislosti trhu práce. Praha: SLON 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. FILER, Randall K., Daniel S. HAMERMESH and Albert E. REES. The Economics of Work and Pay. 6th ed. New York: Harper Collins, 1996. ISBN 0-673-99474-0. LAYARD, Richard, Stephen NICKELL and Richard JACKMAN. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-927917-9. NEKOLOVÁ, Markéta Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha, VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. MAREŠ, Petr Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON, 2002. 172 s. ISBN 80-86429-08-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. The Demand for Labour in Competitive Markets (The Short Run – Demand Schedule, Demand for Labour in the Long Run) 2. Labour Supply (Labour Force Participation, Hours of Work of Effort) 3. Unemployment (Unemployment, Types of Unemployment, Unemployment Dynamics, NAIRU) 4. Investment in Human Capital (The Nature of Human Capital, Age - Earnings Profiles, Skills Acquired at School, Skills Acquired on the Job) 5. Earnings - Effects of Race and Gender on Earnings (Theories of Discrimination, Measuring Discrimination). 6. Inequality of Earnings and Income 7. Unionized Labour Markets ( Unions: Grows and Goals, Union Methods: The Bargaining Process, Union’s Impact on Labour Markets) 8. Migration (Theories of Migration, Migration Effects) 9. Employment Policy and Labour Market Policy (Definitions, Goals, Passive and Active Programmes) 10. Labour Market and Employment Policy in the Czech Republic

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner