156-0303/04 – Ekonomie trhu práce A (ETP A)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit základní vztahy na trhu práce Interpretovat investice do lidského kapitálu Vysvětlit mzdové rozdíly na trhu práce Diskutovat vliv odborů na trh práce Analyzovat efekty politiky zaměstnanosti a klasifikovat programy Identifikovat základní problémy českého trhu práce Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět Ekonomie trhu práce A prohlubuje teoretické znalosti studenta o fungování trhu práce. Studentů jsou poskytovány informace o možnostech působení na trh práce ze strany zaměstnavatelů, odborů a státu formou přímých nepřímých nástrojů.Obsahově také postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti v zemích EU a v části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a v jejích regionech.

Povinná literatura:

BORJAS, George. Labor Market Economics. Mc GrawHill, 2010. ISBN 978-00-71048-47-7. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Pearson Addison Wesley Companion, 2009. ISBN 978-0-321-53373-9. SIROVÁTKA, Tomáš a kol. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Doporučená literatura:

BLOCK, Walter Labor Economics From a Free Market Perspectives. World Scientific, 2008. ISBN: 978-981-270-568-6. BROŽOVÁ, Dagmar Společenské souvislosti trhu práce. Praha: SLON 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. FILER, Randall K., Daniel S. HAMERMESH and Albert E. REES. The Economics of Work and Pay. 6th ed. New York: Harper Collins, 1996. ISBN 0-673-99474-0. LAYARD, Richard, Stephen NICKELL and Richard JACKMAN. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-927917-9. NEKOLOVÁ, Markéta Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha, VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. MAREŠ, Petr Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON, 2002. 172 s. ISBN 80-86429-08-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Úvod do předmětu Ekonomie trhu práce. • Mikroekonomické souvislosti trhu práce. • Makroekonomické souvislosti trhu práce. • Investice do lidského kapitálu. • Utváření mezd na trhu práce, rozdíly ve mzdách a jejich příčiny diskriminace. • Působení odborů a profesních skupin na trhu práce, monopson na trhu práce, bilaterální monopol. • Působení státu na trhu práce a na trh práce. • Mezinárodní pohyb pracovních sil. • Politika zaměstnanosti a možnosti jejího hodnocení. • Politika zaměstnanosti v Evropské unii. • Politika zaměstnanosti v České republice. • Charakteristika programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. • Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost a jeho vliv na český trh práce. • Proces zpružnění českého trhu práce prostřednictvím změn legislativy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 100  51 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2013/2014 zimní