156-0305/01 – Politika zaměstnanosti (PZ)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit teoretická východiska politiky zaměstnanosti Vyhodnotit dopady politiky zaměstnanosti Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU Popsat politiku zaměstnanosti v České republice Analyzovat programy aktivní politiky zaměstnanosti v České republice Ukázat vliv ESF na český trh práce

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Politika zaměstnanosti prohlubuje znalosti studenta o přímých i nepřímých nástrojích, kterými je z makroekonomického a z mikroekonomického hlediska ovlivňován trh práce. Obsahově postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích. V části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR předmět dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech.

Povinná literatura:

BORJAS, George. Labor Market Economics. Mc GrawHill, 2010. ISBN 978-00-71048-47-7. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Pearson Addison Wesley Companion, 2009. ISBN 978-0-321-53373-9. SIROVÁTKA, Tomáš et al. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. 144 s. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Doporučená literatura:

BEBLAVY et. al. Let s go to Work. Brussels: CEPS, 2014. ISBN 978-94-6138-406-5. KLIKOVÁ, Christiana et al. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do EU. Karviná: OPF SLU Karviná, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7248-730-1. (7%,) NEKOLOVÁ, Markéta. Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha: VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu - definice politiky zaměstnanosti - cíle politiky zaměstnanosti- - přístupy k zásahům do trhu práce - programy aktivní politiky zaměstnanosti - programy pasivní politiky zaměstnanosti - Úmluva o politice zaměstnanosti 2. Hodnocení účinnosti politiky zaměstnanosti - systémový přístup k realizaci a hodnocení programů politiky zaměstnanosti - rizika při hodnocení úspěšnosti programů politiky zaměstnanosti - mrtvá váha, posunutí a substituce - cíle a efekty programů politiky zaměstnanosti a možnosti jejich vyhodnocování - krátkodobé, dlouhodobé, experimentální metody 3. Politika zaměstnanosti v Evropské unii - charakteristika trhu práce v EU a vývoj politiky zaměstnanosti v 90. letech 20. století - proces utváření současné politiky zaměstnanosti EU - orientace a cíle současné politiky zaměstnanosti EU 4. Příklady realizace aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti ve vyspělých ekonomikách - přístupy k ochraně v nezaměstnanosti - příklady subjektů ovlivňujících trh práce v regionu 5. Politika zaměstnanosti v České republice - základní legislativní rámec - cíl, definice a základní vymezení politiky zaměstnanosti v ČR - právo na zaměstnání - rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání - vymezení některých základních pojmů při realizaci politiky zaměstnanosti - Národní plan zaměstnanosti ČR a jeho realizace 6. Rekvalifikace a jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice - definice rekvalifikace- - podmínky programu, financování - formy podpory - úloha úřadu práce - rekvalifikace uchazečů o zaměstnání - rekvalifikace u zaměstnavatelů - vzdělávací zařízení provádějící rekvalifikace - hlavní výsledky programu v ČR - rekvalifikace na trhu práce v Ostravě 7. Společensky účelná pracovní místa jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice - definice společensky účelného pracovního místa - formy podpory - úloha úřadu práce - vznik nového pracovního místa u zaměstnavatele - podpora zahájení podnikání uchazeče o zaměstnání - hlavní výsledky programu v ČR - společensky účelná pracovní místa na trhu práce v Ostravě 8. Veřejně prospěšné práce jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR - definice veřejně prospěšného pracovního místa - podmínky programu, financování - formy podpory - úloha úřadu práce - úloha obcí a zaměstnavatelů - hlavní výsledky programu v ČR - veřejně prospěšné práce na trhu práce v Ostravě 9 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR - vymezení osob se zdravotním postižením - chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna - příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - povinnosti a práva zaměstnavatelů a jejich spolupráce s úřady práce - hlavní výsledky programu v ČR - uchazeči o zaměstnání - absolventi na trhu práce v Ostravě 10 Investiční pobídky jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR - podpora vytvážření nových pracovních mist - rekvalifikace a školení mových zaměstnanců 11 Další nástroje politiky zaměstnanosti v České republice - překlenovací příspěvek - příspěvek na dopravu zaměstnanců - příspěvek na zapracování - příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - cílené programy k řešení nezaměstnanosti 12 Poradenství jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v ČR - skupinové poradenství nebo individuální poradenství - posuzování osobnostních předpokladů pracovní a bilanční diagnostikou - poradenské programy zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k pracovnímu uplatnění fyzické osoby na trhu práce 13 Systém služeb zaměstnanosti v ČR. Zprostředkování zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. - Ministrestvo práce a sociální věcí ČR - úřady práce - zprostředkování zaměstnání - podpora v nezaměstnanosti - podpora v rekvalifikaci 14 Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti - hlavní současné vývojové tendence českého trhu práce - možnosti současné politiky zaměstnanosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.