156-0305/03 – Employment Policy (PZ)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To explain theoretical starting points of employment policy To interpret employment policy impacts To describe active and passive employment policy in the European union To describe employment policy in the Czech republic To analyze active emloyment policy programmes in the Czech republic To show impact of European Social Fund on the Czech labour market

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět Politika zaměstnanosti prohlubuje znalosti studenta o přímých i nepřímých nástrojích, kterými je z makroekonomického a z mikroekonomického hlediska ovlivňován trh práce. Obsahově postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích. V části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR předmět dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech.

Compulsory literature:

BORJAS, George. Labor Market Economics. Mc GrawHill, 2010. ISBN 978-00-71048-47-7. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Pearson Addison Wesley Companion, 2009. ISBN 978-0-321-53373-9. SIROVÁTKA, Tomáš et al. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. 144 s. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Recommended literature:

BEBLAVY et. al. Let s go to Work. Brussels: CEPS, 2014. ISBN 978-94-6138-406-5. KLIKOVÁ, Christiana et al. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do EU. Karviná: OPF SLU Karviná, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7248-730-1. (7%,) NEKOLOVÁ, Markéta. Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha: VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočtová písemka konaná buď prezenčně nebo distančně v prostředí MS Teams.

E-learning

Other requirements

Other requests do no exist.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Employment Policy and Labour Market Policy • Evaluation of Labour Market Policy • EU Emloyment Policy • Active a Passive Programmes in EU • Employment Policy in the Czech Republic • Retraining • Subsidise Jobs • Community Services • Programmes for Handicapped People • Other Programmes of Czech Employment Policy • Consultancy • Public and Private Emploment Services in the Czech Republic • European Social Fund and Czech Employment Policy • Labour Market and Employment Policy in the Czech Republic

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 100 (100) 51
        pisemka Written test 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (03) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (03) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (03) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (03) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (03) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (03) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner