156-0307/01 – Bakalářský seminář B (BS B)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA364 Ing. Emil Adámek, Ph.D.
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
BRI0043 doc. Ing. Zuzana Brixiová, Ph.D.
FIL03 Ing. Lenka Filipová, Ph.D.
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
JAW127 Ing. Jan Janků, Ph.D.
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
STE27 Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aktivity semináře: - formulovat a napsat metodologii použitou v bakalářské práci - aplikovat teoretické poznatky v empirické části bakalářské práce - analyzovat s využitím jednoduchým srovnávacích metod stanovené hypotézy na příkladu empirických dat - vyhodnotit výsledky a shrnout je v závěru bakalářské práce - navrhnout doporučení pro hospodářskou politiku

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Student v průběhu letního semestru zpracovává pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci na zadané téma, a to v souladu se zadáním bakalářské práce. Definitivní verze bakalářské práce musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Seminář probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Student se řídí pokyny vedoucího práce a rovněž interními předpisy fakulty a univerzity (studijní a zkušební řád, směrnice děkanky).

Povinná literatura:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB-TU OSTRAVA. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TUO, 2012 [cit. 30. 10. 2012]. Dostupné z: http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/ekf/cs/okruhy/o-fakulte/uredni-deska/legislativa/smernice/dokumenty/EkF_SME_07_004_F.pdf. Povinná odborná literatura se liší dle tématu bakalářské práce. Výchozí odborná literatura je vždy uvedena již v zadání bakalářské práce. Další použitá teoretická a empirická literatura je uvedena v bakalářské práci.

Doporučená literatura:

PETERKOVÁ, Jana. Tvorba diplomové práce. 2. vyd. Praha: VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1791-9. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty: Nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné individuální konzultace s vedoucím práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí odevzdat finální verzi bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student v průběhu letního semestru zpracovává pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci na zadané téma, a to v souladu se zadáním bakalářské práce. Definitivní verze bakalářské práce musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Seminář probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Student se řídí pokyny vedoucího práce a rovněž interními předpisy fakulty a univerzity (studijní a zkušební řád, směrnice děkana).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku