156-0310/02 – Mezinárodní organizace ()

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětuIng. Naděžda Antošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN11 Ing. Naděžda Antošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Představení vybraných mezinárodních organizací z hlediska jejich historie, poslání a činnosti. Působnost daných mezinárodních organizací při řešení globálních problémů.

Povinná literatura:

Beneš,O: Všeobecná dohoda o clech a obchodu. Praha: Československá obchodní a průmyslová komora, 1998 Fakta a čísla OSN. Informační centrum OSN v Praze. New-York-Praha, 2002 Lenain,P.: Medzinárodný menový fond. Bratislava, Elita, 1995Šroněk,I.: Světová obchodní orgnizace. Praha: VŠE, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1.Úvod do problematiky mezinárodních organizací a globalizace.Organizace spojených národů - základní vymezení, organizační struktura. 2.Organizace spojených národů a její působnost v oblasti ochrana lidských práv, humanitární činnosti a ochrany životního prostředí. 3.Organizace spojených národů a její půsonost v oblasti ekonomického a sociální rozvoje. 4.Světová banka - základní vymezení, organizační struktura, působnost.Světová banka a vybrané globální problémy (chudoba, zaostalost), výhledy do budoucna. OECD - základní vymezení, organizační struktura, působnost. 5.Mezinárodní měnový fond - základní vymezení, organizační struktura, působnost. Mezinárodní měnový fond a finanční krize ve světě. 6. Všeobecná dohoda o clech a obchodu, její vznik a fungování.Aktiální problémy. 7. Mezinárodní organizace působící v oblasti bezpečnosti. Rada bezpečnosti OSN, NATO, OBSE - vymezení, organizační struktura, působnost.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Projekt Projekt 35  0 3
        Písemka Písemka 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.