156-0310/02 – International Organizations ()

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAN11 Ing. Naděžda Antošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course introduces students to the problems of international organizations, their history, function and reviews of the organizations competency in solving the global issues.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1.Úvod do problematiky mezinárodních organizací a globalizace.Organizace spojených národů - základní vymezení, organizační struktura. 2.Organizace spojených národů a její působnost v oblasti ochrana lidských práv, humanitární činnosti a ochrany životního prostředí. 3.Organizace spojených národů a její půsonost v oblasti ekonomického a sociální rozvoje. 4.Světová banka - základní vymezení, organizační struktura, působnost.Světová banka a vybrané globální problémy (chudoba, zaostalost), výhledy do budoucna. OECD - základní vymezení, organizační struktura, působnost. 5.Mezinárodní měnový fond - základní vymezení, organizační struktura, působnost. Mezinárodní měnový fond a finanční krize ve světě. 6. Všeobecná dohoda o clech a obchodu, její vznik a fungování.Aktiální problémy. 7. Mezinárodní organizace působící v oblasti bezpečnosti. Rada bezpečnosti OSN, NATO, OBSE - vymezení, organizační struktura, působnost.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 35  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.