156-0311/06 – Hospodářská politika B (HP B)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
SZC0014 Ing. Lucie Szczeponková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat stabilizační politiku a hospodářské cykly - porovnat teoretické přístupy k deficitu státního rozpočtu a jeho vlivu na ekonomiku - vysvětlit rozdíly mezi stabilizační a prorůstovou politikou - využít závěry růstových modelů při sestavování prorůstové politiky - objasnit a porovnat další hospodářské politiky, jako např. strukturální politiku, politiku ochrany hospodářské soutěže, sociální politiku, politiku zaměstnanosti a regionální politiku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje studentům další znalosti z hospodářské politiky a prohlubuje a rozšiřuje jejich vědomosti především v problematice stabilizační politiky, politiky hospodářské soutěže a v některých dalších oblastech, doplňujících makroekonomickou hospodářskou politiku. Navazuje tak na vědomosti, získané zejména v předmětu Hospodářská politika A.

Povinná literatura:

KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN a kol. Hospodářská politika: 3. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2012. ISBN 978-80-86572-76-5 ŽÁK, Milan. Hospodářská politika. Praha: VŠEM, 2006. ISBN80-86730-04-2. URBAN, Luděk et al. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-01-7.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Petr. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1 CES VŠEM, NOZV NVF: Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-910-6 NĚMCOVÁ, Ingeborg a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-462-2. ŠAROCH, Stanislav et al. Vybrané kapitoly z hospodářské politiky. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0297-6. KLIKOVÁ Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: OPF SU, 2011.ISBN 978-80-7248-730-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stabilizační politika. 2. Fiskální politika jako nástroj stabilizační politiky. 3. Fiskální nerovnováha. 4. Monetární politika jako nástroj stabilizační politiky. 5. Keynesiánské a monetaristické pojetí stabilizační politiky. 6. Vnější hospodářská politika a stabilizace ekonomiky. 7. Prorůstová politika 8. Strukturální politika. 9. Politika ochrany hospodářské soutěže. 10. Sociální politika, její pojetí a funkce ve společnosti. 11. Politika rozdělování. 12. Politika zaměstnanosti, její cíle a nástroje. 13. Regionální politika, její charakteristika. 14. Politika ochrany životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestrální projekt 30  16
        Písemka Písemka 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku