156-0312/01 – Makroekonomická analýza A (MAn)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuDr. Stefano MainardiGarant verze předmětuIng. Martin Štěpánek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STE27 Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- navrhnout design výzkumu a realizovat jej tak, aby poskytoval relevantní výsledky - kriticky hodnotit relevanci dostupných empirických studií - vytvořit si vlastní data pro makroekonomickou i mikroekonomickou analýzu - vybrat vhodnou metodu sběru dat - posoudit reprezentativnost použitého vzorku - analyzovat data pomocí základních statistických testů v programu STATA - interpretovat výsledky analýz

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ekonomická analýza, resp. ekonomický výzkum má své zákonitosti a svá pravidla, jejichž dodržování ovlivňuje kvalitu a relevanci výsledků. Znalost těchto pravidel umožňuje nejen vytvářet kvalitní analýzy, ale také kriticky hodnotit relevanci důkazů překládaných nejrůznějšími studiemi, médii apod. Proto se tento předmět zaměřuje na osvojení si základních pravidel ekonomického výzkumu, který začíná formulací zkoumaného problému a končí prezentací výsledků. Studenti získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti tvorby analýz v prostředí programu STATA.

Povinná literatura:

Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha. De Vaus, David (2002). Surveys in social research. 5th ed. London: Routledge. ISBN 0-415-26857-5 Minot, N. (2009). Using STATA for Survey Data Analysis. International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

Doporučená literatura:

Řezánková, H. (2011). Analýza dat z dotazníkových šetření. Professional Publishing, ISBN 978-80-7431-062-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy makroekonomické analýzy Systém národních účtů Teorie spotřeby Teorie investic Vládní výdaje Zahraniční obchod Teorie růstu Makroekonomická prognóza

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku