156-0312/03 – Makroekonomická analýza A (MAn)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- navrhnout design výzkumu a realizovat jej tak, aby poskytoval relevantní výsledky - kriticky hodnotit relevanci dostupných empirických studií - vytvořit si vlastní data pro makroekonomickou i mikroekonomickou analýzu - vybrat vhodnou metodu sběru dat - posoudit reprezentativnost použitého vzorku - analyzovat data pomocí základních statistických testů v programu STATA - interpretovat výsledky analýz

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ekonomická analýza, resp. ekonomický výzkum má své zákonitosti a svá pravidla, jejichž dodržování ovlivňuje kvalitu a relevanci výsledků. Znalost těchto pravidel umožňuje nejen vytvářet kvalitní analýzy, ale také kriticky hodnotit relevanci důkazů překládaných nejrůznějšími studiemi, médii apod. Proto se tento předmět zaměřuje na osvojení si základních pravidel ekonomického výzkumu, který začíná formulací zkoumaného problému a končí prezentací výsledků. Studenti získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti tvorby analýz v prostředí programu STATA.

Povinná literatura:

Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha. De Vaus, David (2002). Surveys in social research. 5th ed. London: Routledge. ISBN 0-415-26857-5 Minot, N. (2009). Using STATA for Survey Data Analysis. International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

Doporučená literatura:

Nussbaumer Knaflic, C. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. 1st ed. New York: Wiley. ISBN 1119002257.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Formulace teoretického nebo praktického problému Formulace teoretické hypotézy a souboru pracovních hypotéz Rozhodnutí o populaci a vzorku Pilotní studie (nejčastěji kvalitativní zkoumání, rešerše literatury) Rozhodnutí o technice sběru informací (pozorování, rozhovor, dotazník, analýza dokumentů a dat) Konstrukce nástrojů pro sběr informací (pozorovací archy, dotazník,…) Předvýzkum, resp. ověření nástroje sběru dat Sběr dat Analýza dat, interpretace výsledků a formulace závěrů Výzkumná zpráva a prezentace výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku