156-0315/01 – Trh práce EU (ETPEU)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací na trzích práce Evropské unie, vývojem v posledním desetiletí a vazbami na vývoj ekonomiky EU. Součástí znalostí studenta je vývoj a situace v aktivní politice zaměstnanosti ve zemích EU, Evropské strategie zaměstnanosti a detailně ve vybraných zemích EU.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Zvláštní pozornost je věnována reformám trhů práce v zemích EU i s ohledem na model flexicurity: 1. Vývoj trhů práce v zemích EU a OECD 2. Zaměstnanost v EU ve vztahu k práci na částečný úvazek, na dobu určitou ve vazbě na ekonomický cyklus 3. Změny zaměstnanosti v EU dle odvětví a povolání 4. Vývoj a hlavní rysy nezaměstnanosti v zemích EU, 5. Úroveň, rozdíly, změny nezaměstnanosti dle odvětví, dlouhodobá nezaměstnanost, regionální nezaměstnanost 6. Dlouhodobá nezaměstnanost v zemích EU, vývoj, její měření 7. Nástroje, cesty snižování dlouhodobé nezaměstnanosti v zemích EU 8. Mobilita, pružnost trhů práce 9. Reforma trhů práce, služby zaměstnanosti v zemích OECD a EU 10. Model flexicurity, od pasivní k aktivní politice trhu práce, výdaje na politiky trhu práce a její trendy, reforma systému podpor v nezaměstnanosti 11. Nezaměstnanost a aktivní a pasivní politika na trzích práce, výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v EU 12. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Holandsko, Německo 13. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Dánsko 14. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Španělsko, Velká Británie

Povinná literatura:

GOVERNATORI, Matteo. Employment in Europe 2010. Luxemburg: Publications office of the European Union, 2010. 197 s. ISBN 978-92-79-16795-9. EUROPEAN COMMISSION. Impact evaluation of the uropean employment strategy, Brusel: European Commission, 2002. [online]. Dostupné z: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=713&langId=en KONING, Jaap de. a Hugh MOSLEY, eds. Labour Market Policy and Unemployment: impact and proces evalutions in selected European countries. Cheltenham: Edward Edgar Publishing, 2001. 317 s. ISBN 1-84064-279-3.

Doporučená literatura:

EUROPEAN COMMISSION. EU employment and social policy, 1999 - 2001: jobs, cohesion, productivity. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 43 s. ISBN 92-894-1533-9. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Draft Joint Employment Report 2002. Brussel: European Commission, 2002. [online]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0621:FIN:EN:PDF RODRIGUES, Maria J. European Policies for a Knowledge Economy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2003. 169 s. ISBN 1-84542-094-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vývoj trhů práce v zemích EU a OECD Vývoj zaměstnanosti, změny, trendy Mobilita, pružnost trhů práce, reforma trhů práce Nezaměstnanost a politika trhu práce Modely trhů práce vybraných zemí EU Srovnání trhů práce EU, OECD a ČR Dánsko,Německo,Irsko,Velká Británie,Španělsko – Hodnocení dopadu Evropské strategie zaměstnanosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní