156-0315/07 – Trh práce EU (ETPEU)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací na trzích práce Evropské unie, vývojem v posledním desetiletí a vazbami na vývoj ekonomiky EU. Součástí znalostí studenta je vývoj a situace v aktivní politice zaměstnanosti ve zemích EU, Evropské strategie zaměstnanosti a detailně ve vybraných zemích EU.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Zvláštní pozornost je věnována reformám trhů práce v zemích EU i s ohledem na model flexicurity: 1. Vývoj trhů práce v zemích EU a OECD 2. Zaměstnanost v EU ve vztahu k práci na částečný úvazek, na dobu určitou ve vazbě na ekonomický cyklus 3. Změny zaměstnanosti v EU dle odvětví a povolání 4. Vývoj a hlavní rysy nezaměstnanosti v zemích EU, 5. Úroveň, rozdíly, změny nezaměstnanosti dle odvětví, dlouhodobá nezaměstnanost, regionální nezaměstnanost 6. Dlouhodobá nezaměstnanost v zemích EU, vývoj, její měření 7. Nástroje, cesty snižování dlouhodobé nezaměstnanosti v zemích EU 8. Mobilita, pružnost trhů práce 9. Reforma trhů práce, služby zaměstnanosti v zemích OECD a EU 10. Model flexicurity, od pasivní k aktivní politice trhu práce, výdaje na politiky trhu práce a její trendy, reforma systému podpor v nezaměstnanosti 11. Nezaměstnanost a aktivní a pasivní politika na trzích práce, výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v EU 12. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Holandsko, Německo 13. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Dánsko 14. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Španělsko, Velká Británie

Povinná literatura:

GOVERNATORI, Matteo. Employment in Europe 2010. Luxemburg: Publications office of the European Union, 2010. 197 s. ISBN 978-92-79-16795-9. EUROPEAN COMMISSION. Impact evaluation of the uropean employment strategy, Brusel: European Commission, 2002. [online]. Dostupné z: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=713&langId=en KONING, Jaap de. a Hugh MOSLEY, eds. Labour Market Policy and Unemployment: impact and proces evalutions in selected European countries. Cheltenham: Edward Edgar Publishing, 2001. 317 s. ISBN 1-84064-279-3.

Doporučená literatura:

EUROPEAN COMMISSION. EU employment and social policy, 1999 - 2001: jobs, cohesion, productivity. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 43 s. ISBN 92-894-1533-9. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Draft Joint Employment Report 2002. Brussel: European Commission, 2002. [online]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0621:FIN:EN:PDF RODRIGUES, Maria J. European Policies for a Knowledge Economy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2003. 169 s. ISBN 1-84542-094-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné nejsou xxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Panorama trhů práce Evropské unie • Srovnání trhů práce EU, OECD a ČR 2. Trendy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti • Vývoj zaměstnanosti, změny, trendy • Vývoj ekonomické aktivity a zaměstnanosti v zemích EU, trendy, srovnání s USA a Japonskem. • Charakter změn zaměstnanosti v zemích EU • Zaměstnanost v EU ve vztahu k práci na částečný úvazek, na dobu určitou • Vývoj a hlavní rysy nezaměstnanosti v zemích EU • úroveň, rozdíly, změny 3. Strukturální změny trhů práce v EU • význam malých a středních podniků pro růst zaměstnanosti v EU • Změny zaměstnanosti v EU dle odvětví a povolání 4. Dlouhodobá nezaměstnanost v EU a její řešení • Dlouhodobá nezaměstnanost dle odvětví • Nástroje, cesty snižování dlouhodobé nezaměstnanosti v zemích EU 5. Synergie mezi kvalitou a kvantitou na trzích práce EU • úroveň vzdělání, odvětví růstu ev. úpadku 6. Rozdíly ve výkonnosti regionálních trhů práce v EU • regionální nezaměstnanost 7. Mix politiky zaměstnanosti a její tvorba v EU • Služby zaměstnanosti v zemích OECD 8. Zavádění směrnic zaměstnanosti EU (2002) a nová doporučení 9. Hodnocení vývoje Národních plánů zaměstnanosti a Směrnic v zemích EU 10. Dánsko – Hodnocení dopadu Evropské strategie zaměstnanosti 11. Německo – Hodnocení dopadu Evropské strategie zaměstnanosti 12. Velká Británie – Hodnocení dopadu Evropské strategie zaměstnanosti

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní