156-0316/01 – Zahraničně-obchodní politika (ZOP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz zahraničního obchodu představuje různé aspekty mezinárodně-obchodních vztahů a analýzy některých globálních problémů. Frekventanti se také seznamují s kontinuálními změnami ve světové ekonomice. Po absolvování tohoto kurzu mohou absolventi pracovat v zahraničním obchodě a také budou schopni diskutovat a srovnávat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se zásadami, nástroji a cíli zahraničně-obchodní politiky.

Povinná literatura:

BENEŠ, Vlastislav et al. Zahraniční obchod. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0558-3. DVOŘÁK, Pavel. Základy mezinárodní obchodní politiky. Praha: VŠE , 1999. ISBN 80-7079-658-8. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Zahraniční obchod ČR pod vlivem globalizačních jevů a procesů. Ostrava: VŠB-TU, 2015. ISBN 978-80-248-3822-9. FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR: Historie a současnost (1945-2008). Praha: C.H. Beck, 2009. 246 s. ISBN: 978-80-7400-128-4. FRAIT, Jan. Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-395-8. MANDEL, Martin. Centrální banka v otevřené ekonomice. Praha: VŠE, 1994. ISBN 80-7079-784-3.

Doporučená literatura:

CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika: regiony a integrace. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0193-6. CIHELKOVÁ, Eva a Pavel NEUMANN. Globalizace, regionalismus a centra světové ekonomiky. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0112-0. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky Evropské Unie (Historie a současnost se zaměřením na Českou republiku). Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. JIRGES, Tibor a Božena PLCHOVÁ. Zahraniční obchod a národní ekonomika. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-967-6. KINDLEBERGER, Charles Poor. Světová ekonomika. Praha: Academia, 1978. KUČERA, Zdeněk et al. Úvod do práva mezinárodního obchodu. Pelhřimov: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-32-5. MESÁROŠ, Oldřich. Aktuální otázky mezinárodního obchodu. Hlavní vývojové tendence vývozu a dovozu zboží ve vybraných transformujících se zemích Evropy. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0441-3. ŠŤASTNÝ, Dan. Mezinárodní obchod: teorie a politika. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004. ISBN 80-245-0805-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha vnější hospodářské politiky (VHP) v otevřené ekonomice. - definice - nástroje a cíle VHP - zásady - metody a východiska vnější hospodářské politiky - postavení VHP v rámci ostatních hospodářských politik - otevřenost ekonomiky 2. Teorie zahraničního obchodu - liberální versus protekcionistická VHP - úloha mezinárodních institucí v zahraničním obchodu (IMF, WTO, IBRD) 3. Vnější a vnitřní rovnováha - Swanův diagram, Mundellův model - situace v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 4. Teorie platební bilance - jednotlivé přístupy - automatické vyrovnávací mechanismy platební bilance 5. Analýza běžného účtu platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 6. Analýza finančního a ostatních účtů platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami 7. Úloha investic při podpoře zahraničního obchodu - investiční pobídky - činnost Czech Investu 8. Nástroje zahraničně-obchodní politiky - jejich členění - kritéria volby nástrojů 9. Smluvní nástroje zahraničně-obchodní politiky 10. Autonomní nástroje zahraničně-obchodní politiky 11. Úloha proexportní politiky 12. Úloha institucí ovlivňujících zahraniční obchod v ČR - Czech Trade - České exportní banky - EGAP apod. 13. Vnější měnová politika - úloha centrální banky v zahraničním obchodu 14. Devalvace měny a zlepšení obchodní bilance - Marshall-Lernerova podmínka - typy inflace vyplývající z devalvace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku