156-0316/03 – Zahraničně-obchodní politika (ZOP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz zahraničního obchodu představuje různé aspekty mezinárodně-obchodních vztahů a analýzy některých globálních problémů. Frekventanti se také seznamují s kontinuálními změnami ve světové ekonomice. Po absolvování tohoto kurzu mohou absolventi pracovat v zahraničním obchodě a také budou schopni diskutovat a srovnávat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se zásadami, nástroji a cíli zahraničně-obchodní politiky.

Povinná literatura:

BENEŠ, Vlastislav et al. Zahraniční obchod. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0558-3. DVOŘÁK, Pavel. Základy mezinárodní obchodní politiky. Praha: VŠE , 1999. ISBN 80-7079-658-8. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Zahraniční obchod ČR pod vlivem globalizačních jevů a procesů. Ostrava: VŠB-TU, 2015. ISBN 978-80-248-3822-9. FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR: Historie a současnost (1945-2008). Praha: C.H. Beck, 2009. 246 s. ISBN: 978-80-7400-128-4. FRAIT, Jan. Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-395-8. MANDEL, Martin. Centrální banka v otevřené ekonomice. Praha: VŠE, 1994. ISBN 80-7079-784-3.

Doporučená literatura:

CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika: regiony a integrace. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0193-6. CIHELKOVÁ, Eva a Pavel NEUMANN. Globalizace, regionalismus a centra světové ekonomiky. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0112-0. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky Evropské Unie (Historie a současnost se zaměřením na Českou republiku). Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. JIRGES, Tibor a Božena PLCHOVÁ. Zahraniční obchod a národní ekonomika. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-967-6. KINDLEBERGER, Charles Poor. Světová ekonomika. Praha: Academia, 1978. KUČERA, Zdeněk et al. Úvod do práva mezinárodního obchodu. Pelhřimov: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-32-5. MESÁROŠ, Oldřich. Aktuální otázky mezinárodního obchodu. Hlavní vývojové tendence vývozu a dovozu zboží ve vybraných transformujících se zemích Evropy. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0441-3. ŠŤASTNÝ, Dan. Mezinárodní obchod: teorie a politika. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004. ISBN 80-245-0805-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha vnější hospodářské politiky (ZOP) v otevřené ekonomice - definice, nástroje a cíle ZOP. 2. Zásady, metody a východiska vnější hospodářské politiky - postavení ZOP v rámci ostatních hospodářských politik - otevřenost ekonomiky. 3. Teorie zahraničního obchodu - liberální versus protekcionistická ZOP - úloha mezinárodních institucí v zahraničním obchodu (IMF, WTO, IBRD). 4. Vnější a vnitřní rovnováha - Swanův diagram, Mundellův model - situace v ČR ve srovnání s ostatními tranzitními ekonomikami. 5. Teorie platební bilance - jednotlivé přístupy - automatické vyrovnávací mechanismy platební bilance. 6. Analýza běžného účtu platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitními ekonomikami. 7. Analýza finančního a ostatních účtů platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitními ekonomikami. 8. Úloha investic při podpoře zahraničního obchodu - investiční pobídky - činnost CzechInvestu. 9. Nástroje zahraničně-obchodní politiky - jejich členění - kritéria volby nástrojů. 10. Smluvní nástroje zahraničně-obchodní politiky. 11. Autonomní nástroje zahraničně-obchodní politiky. 12. Úloha proexportní politiky. 13. Úloha institucí ovlivňujících zahraniční obchod v ČR - Czech Trade, České exportní banky, EGAP apod. 14. Devalvace měny a zlepšení obchodní bilance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní