156-0316/04 – Zahraničně-obchodní politika (ZOP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz zahraničního obchodu představuje různé aspekty mezinárodně-obchodních vztahů a analýzy některých globálních problémů. Frekventanti se také seznamují s kontinuálními změnami ve světové ekonomice. Po absolvování tohoto kurzu mohou absolventi pracovat v zahraničním obchodě a také budou schopni diskutovat a srovnávat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se zásadami, nástroji a cíli zahraničně-obchodní politiky.

Povinná literatura:

BENEŠ, Vlastislav et al. Zahraniční obchod. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0558-3. DVOŘÁK, Pavel. Základy mezinárodní obchodní politiky. Praha: VŠE , 1999. ISBN 80-7079-658-8. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Zahraniční obchod ČR pod vlivem globalizačních jevů a procesů. Ostrava: VŠB-TU, 2015. ISBN 978-80-248-3822-9. FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR: Historie a současnost (1945-2008). Praha: C.H. Beck, 2009. 246 s. ISBN: 978-80-7400-128-4. FRAIT, Jan. Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-395-8. MANDEL, Martin. Centrální banka v otevřené ekonomice. Praha: VŠE, 1994. ISBN 80-7079-784-3.

Doporučená literatura:

CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika: regiony a integrace. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0193-6. CIHELKOVÁ, Eva a Pavel NEUMANN. Globalizace, regionalismus a centra světové ekonomiky. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0112-0. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky Evropské Unie (Historie a současnost se zaměřením na Českou republiku). Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. JIRGES, Tibor a Božena PLCHOVÁ. Zahraniční obchod a národní ekonomika. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-967-6. KINDLEBERGER, Charles Poor. Světová ekonomika. Praha: Academia, 1978. KUČERA, Zdeněk et al. Úvod do práva mezinárodního obchodu. Pelhřimov: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-32-5. MESÁROŠ, Oldřich. Aktuální otázky mezinárodního obchodu. Hlavní vývojové tendence vývozu a dovozu zboží ve vybraných transformujících se zemích Evropy. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0441-3. ŠŤASTNÝ, Dan. Mezinárodní obchod: teorie a politika. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004. ISBN 80-245-0805-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha vnější hospodářské politiky (ZOP) v otevřené ekonomice - definice, nástroje a cíle ZOP. 2. Zásady, metody a východiska vnější hospodářské politiky - postavení ZOP v rámci ostatních hospodářských politik - otevřenost ekonomiky. 3. Teorie zahraničního obchodu - liberální versus protekcionistická ZOP - úloha mezinárodních institucí v zahraničním obchodu (IMF, WTO, IBRD). 4. Vnější a vnitřní rovnováha - Swanův diagram, Mundellův model - situace v ČR ve srovnání s ostatními tranzitními ekonomikami. 5. Teorie platební bilance - jednotlivé přístupy - automatické vyrovnávací mechanismy platební bilance. 6. Analýza běžného účtu platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitními ekonomikami. 7. Analýza finančního a ostatních účtů platební bilance - situace a vývoj v ČR ve srovnání s ostatními tranzitními ekonomikami. 8. Úloha investic při podpoře zahraničního obchodu - investiční pobídky - činnost CzechInvestu. 9. Nástroje zahraničně-obchodní politiky - jejich členění - kritéria volby nástrojů. 10. Smluvní nástroje zahraničně-obchodní politiky. 11. Autonomní nástroje zahraničně-obchodní politiky. 12. Úloha proexportní politiky. 13. Úloha institucí ovlivňujících zahraniční obchod v ČR - Czech Trade, České exportní banky, EGAP apod. 14. Devalvace měny a zlepšení obchodní bilance.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2013/2014 letní