156-0317/01 – Odvětvové ekonomiky (OE)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětuIng. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - vyhodnotit odvětvovou strukturou národního hospodářství - interpretovat odvětvovou strukturu na příkladu mezinární klasifikace ekonomických činností - popsat vývoj jednotlivých sektorů v rámci české ekonomiky ve srovnání s vývojem ve světové ekopnomice - charakterizovat jednotlivá odvětví - srovnávat jejich konkurenceschopnosti

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení studentů s odvětvovou strukturou národního hospodářství České republiky, s odvětvovou klasifikací ekonomických činností a se slaďováním statistiky s členskými zeměmi Evropské unie. Na přednáškách jsou rozebírány charakteristické rysy jednotlivých odvětví v rámci ČR a světové ekonomiky a problémy týkající se jejich konkurenceschopnosti.

Povinná literatura:

DVOŘÁČEK, Josef. Průmysl a průmyslová politika v globální ekonomice. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0024-8. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analýza vývoje ekonomiky České republiky a její mezinárodní konkurenceschopnosti za rok 2011 [online]. MPO [cit. 12. 9. 2012]. Dostupný z: http://www.mpo.cz/dokument105524.html SKOKAN, Ladislav. Geografie světového hospodářství: odvětvový přehled. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995. ISBN 80-7044-113-5. VOŠTA, Milan. Změny v rozmístění světového hospodářství. Praha: VŠE, 2006. ISBN 80-245-1105-3. ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-035-2.

Doporučená literatura:

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Služby - Časové řady - Měsíční indexy tržeb [online]. ČSÚ [cit. 12. 9. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura národního hospodářství - odvětvová klasifikace ekonomických činností 2. Strukturální změny české ekonomiky - změny ve struktuře NH - podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP 3. Pozice odvětví v rámci NH - zaměstnanost, mzdy, produktivita práce, tržby - charakteristické rysy jednotlivých odvětví - podíly krajů na provozních charakteristikách 4. Zemědělství - agrární trh - legislativa a instituce v agrárním sektoru - opatření a podpory v zemědělství 5. Průmysl - prům. činnosti, faktory rozmístění prům. výroby - koncentrace prům. výroby, deindustrializace 6. Průmyslová politika - základní oblasti průmyslové politiky, institucionální zabezpečení - průmyslová politika ve světě 7. Průmyslová politika ČR - cíle průmyslové politiky ČR - iniciativy průmyslové politiky ČR 8. Těžba nerostných surovin - surovinová báze ČR, dovoz a vývoz surovin - "horní zákon", instituce působící v oblasti těžby ner. surovin 9. Energetika - energetické zdroje, energetická náročnost jednotlivých odvětví - jaderná energetika 10. Zpracovatelský průmysl - charakteristika jednotlivých oborů - tuzemská spotřeba 11. Zpracovatelský průmysl - zahraniční investice - legislativa - podíl oborů na zahraničním obchodě 12. Stavebnictví - stavební výroba - bytová výstavba 13. Ostatní odvětví NH - doprava, skladovnictví, spoje - obchod, opravy - pohostinství, ubytování 14. Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost - perspektivy odvětví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (05) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku