156-0317/01 – Sectoral Economics (OE)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantorIng. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - to assess sectoral structure of national economics - to interpret sectoral structure on the example international classification of economic activity - to describe development sectors in terms of Czech economies - to characterize single sectores - to comparison their competitive advantage

Teaching methods

Lectures

Summary

Content subject is acquaint with limb textures political economy Czech republic, with characteristic line single , with problems concerning competitive advantage.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Struktura národního hospodářství - odvětvová klasifikace ekonomických činností 2. Strukturální změny české ekonomiky - změny ve struktuře NH - podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP 3. Pozice odvětví v rámci NH - zaměstnanost, mzdy, produktivita práce, tržby - charakteristické rysy jednotlivých odvětví - podíly krajů na provozních charakteristikách 4. Zemědělství - agrární trh - legislativa a instituce v agrárním sektoru - opatření a podpory v zemědělství 5. Průmysl - prům. činnosti, faktory rozmístění prům. výroby - koncentrace prům. výroby, deindustrializace 6. Průmyslová politika - základní oblasti průmyslové politiky, institucionální zabezpečení - průmyslová politika ve světě 7. Průmyslová politika ČR - cíle průmyslové politiky ČR - iniciativy průmyslové politiky ČR 8. Těžba nerostných surovin - surovinová báze ČR, dovoz a vývoz surovin - "horní zákon", instituce působící v oblasti těžby ner. surovin 9. Energetika - energetické zdroje, energetická náročnost jednotlivých odvětví - jaderná energetika 10. Zpracovatelský průmysl - charakteristika jednotlivých oborů - tuzemská spotřeba 11. Zpracovatelský průmysl - zahraniční investice - legislativa - podíl oborů na zahraničním obchodě 12. Stavebnictví - stavební výroba - bytová výstavba 13. Ostatní odvětví NH - doprava, skladovnictví, spoje - obchod, opravy - pohostinství, ubytování 14. Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost - perspektivy odvětví

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (05) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner