156-0317/04 – Odvětvové ekonomiky (OE)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Lenka Filipová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Filipová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIL03 Ing. Lenka Filipová, Ph.D.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - vyhodnotit odvětvovou strukturou národního hospodářství - interpretovat odvětvovou strukturu na příkladu mezinární klasifikace ekonomických činností - popsat vývoj jednotlivých sektorů v rámci české ekonomiky ve srovnání s vývojem ve světové ekopnomice - charakterizovat jednotlivá odvětví - srovnávat jejich konkurenceschopnosti

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení studentů s odvětvovou strukturou národního hospodářství České republiky, s odvětvovou klasifikací ekonomických činností a se slaďováním statistiky s členskými zeměmi Evropské unie. Na přednáškách jsou rozebírány charakteristické rysy jednotlivých odvětví v rámci ČR a světové ekonomiky a problémy týkající se jejich konkurenceschopnosti.

Povinná literatura:

DVOŘÁČEK, Josef. Průmysl a průmyslová politika v globální ekonomice. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0024-8. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analýza vývoje ekonomiky České republiky a její mezinárodní konkurenceschopnosti za rok 2011 [online]. MPO [cit. 12. 9. 2012]. Dostupný z: http://www.mpo.cz/dokument105524.html SKOKAN, Ladislav. Geografie světového hospodářství: odvětvový přehled. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995. ISBN 80-7044-113-5. VOŠTA, Milan. Změny v rozmístění světového hospodářství. Praha: VŠE, 2006. ISBN 80-245-1105-3. ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-035-2.

Doporučená literatura:

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Služby - Časové řady - Měsíční indexy tržeb [online]. ČSÚ [cit. 12. 9. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí sledovat aktuální vývoj ve všech odvětvích, které jsou předmětem přednášek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj struktury světového hospodářství 2. Klasifikace ekonomických činností, sektory v NH 3. Zemědělství a potravinářský průmysl 4. Surovinové zdroje a těžební průmysl 5. Odvětví energetiky 6. Stavebnictví, trh nemovitostí a bytový fond 7. Zpracovatelský průmysl – stav a vývoj potravinářského, textilního, oděvního, dřevozprac. a papírenského průmyslu 8. Zpracovatelský průmysl – stav a vývoj automobilového průmyslu, výroba plastů a pryží a ostatních nekovových materiálů 9. Odvětví dopravy – stav, perspektivy, konkurenceschopnost 10.Peněžnictví a pojišťovnictví – stav, perspektivy, konkurenceschopnost 11.Věda a výzkum – zdroje financování, vztah k jednotlivým odvětvím 12.Informační a komunikační technologie (ICT) – zpracovatelský průmysl 13.Informační a komunikační technologie (ICT) – terciární sektor 14.Vzdělávání, zdravotní a sociální péče

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51
        Písemka Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku