156-0319/03 – Komparace hospodářských politik (KHP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní souvislosti hospodářské politiky a ekonomických procesů - porovnat teoretické přístupy k mezinárodní komparaci - popsat základní transformační kroky a transformační strategie - využít tyto výsledky k mezinárdní komparaci - analyzovat vývoj základních makroekonomických ukazatelů vybraných ekonomik

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět má posluchače seznámit se základy srovnávacích přístupů. Kurz začíná nástinem geneze komparativní ekonomie a vymezením ekonomického systému a jeho základních typů. Přednášky jsou primárně zaměřeny na srovnání přístupů k realizaci hospodářské politiky a výsledků fungování jednotlivých zemí střední a východní Evropy. Vzhledem k tomu, že hospodářskou politiku těchto zemí výrazně ovlivnily zvolené transformační strategie, jsou do přednášek zařazeny pasáže věnující se základním transformačním strategiím a komparaci transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy. Následuje pak srovnání vývoje makroekonomických ukazatelů vybraných ekonomik v transformačním období a v současnosti - vývoj ukazatelů ekonomické výkonnosti, inflace, vývoj na trhu práce. Základem pro komparaci je realizace fiskální, monetární a vnější hospodářské politiky. Pozornost je věnována také kvalitativním ukazatelům - lidskému rozvoji, měření ekonomické svobody, spotřebitelské důvěry, měření korupce a kvalitě fungování veřejných institucí a veřejné správy.

Povinná literatura:

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Konkurenční schopnost české ekonomiky 2010 – 2011 [on line]. CES VŠEM [15. 3. 2012]. Dostupný z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/rocenka/gf_Rocenka_2011.pdf KADEŘÁBKOVÁ, Anna, Vojtěch SPĚVÁČEK a Milan ŽÁK. Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-35-1. TULEJA, Pavel. Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1991 – 2003. Karviná: Slezská univerzita, 2002. ISBN 80-7248-173-8.

Doporučená literatura:

HOLMAN, Robert. Transformace české ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi střední a východní Evropy. Praha: CEP, 2000. ISBN 80-902795-6-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí sledovat aktuální vývoj ve všech oblastech, které jsou předmětem přednášek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. K pojetí předmětu komparativní ekonomie 2. Vybrané problémy komparace ekonomických systémů 3. Ekonomická úroveň a způsoby jejího měření 4. Statistické měření hospodářských cílů 5. Nástin transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy 6. Mezinárodní srovnání výkonnosti jednotlivých ekonomik 7. Alternativní ukazatele ekonomické výkonnosti 8. Srovnání vývoje inflace a nezaměstnanosti 9. Vnější rovnováhy 10. Vývoj reálné a nominální konvergence české ekonomiky v mezinárodním srovnání 11. Kurzový vývoj středoevropských zemí 12. Komparace institucionálního prostředí 13. Komparace kvalitativních ukazatelů 14. Současné problémy hospodářské politiky tranzitivních ekonomik v souvislosti se vstupem do EU a přípravami na přijetí společné měny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51
        Seminární práce Semestrální projekt 35  18
        Ústní zkouška Ústní zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku