156-0322/02 – Makroekonometrická analýza (MEA)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POM0021 doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit u studentů teoretické znalosti ekonometrické analýzy a naučit je aplikovat tyto poznatky při analýze makroekonomických údajů. Problematika předmětu se zabývá jak otázkou analýzy makroekonomických časových řad, tak i průřezových dat. Obě oblasti se přitom vzájemně prolínají.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz makroekonometrické analýzy představuje různé přístupy a aspekty modelování dat. Studenti se seznamují s VAR modely a kointegrační analýzou, problematikou kauzality a asymetrických šoků. Po absolvování předmětu budou schopni klasifikovat rozdíly mezi zeměmi za použití sofistikovaných ekonometrických metod.

Povinná literatura:

ARLT, A., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady. Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace. GRADA Publishing, Praha 2007, 285 s., ISBN 978-80-247-1319-9 SEDDIGHI, H. Introductory Econometrics: A Practical Approach. New York, 2012, 382 p., ISBN 978-0-4155-66886 CIPRA, T. Finanční ekonometrie, Ekopress, Praha 2008, 538 s., ISBN 978-80-86929-43-9

Doporučená literatura:

WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western Collegue Pub., 2009, 863s., ISBN 978-324-66054-8 WOOLDRIDGE, Jeffrey, M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge (USA): 2010, MIT. ISBN 978-262-23258-6. STEHLÍKOVÁ, B., TIRPÁKOVÁ, A., POMĚNKOVÁ, J., MARKECHOVÁ, D. Metodologie výzkumu a statistická inference. 9. vyd. Brno: Folia univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2009. II. ISBN 978-80-7375-362-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětů: Statistika B, Ekonometrie

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0334 Stat B Statistika B Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova cvičení: 1. Sekundární data a jejich transformace 2.-3. Tvorba modelu 4.-5. Vztahy mezi průřezovými daty 6.-7. Ověření platnosti podmínky parity kupní síly (stacionarita) 8. Vliv společensko-ekonomického vývoje na vybrané ukazatele národního hospodářství (testy strukturálních zlomů) 9.-10. Taylorovo pravidlo – transmisní mechanismy monetární politiky (VAR analýza) 11.-12. Kauzalita v ekonomii 13.-14. Asymetrické šoky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2012/2013 zimní