156-0324/01 – Monetární politika (MP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - interpretovat vše, co souvisí s problematikou monetární politiky, jejími teoretickými základy i praktickou realizací; - charakterizovat cíle a nástroje monetární politiky a vysvětlit jejich fungování, popsat podstatu a jednotlivé typy transmisních mechanismů; - uvést rozdíly v realizaci měnové politiky v různých transmisních mechanismech; - vysvětlit způsob rozhodování centrálních bankéřů při realizaci monetární politiky; - činit závěry ohledně praktické realizace monetární politiky a jejího vlivu na ekonomiku země (a na další hospodářské politiky, - obhajovat či kritizovat základní kroky monetární politiky realizované v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Kurz "Monetární politika" je zaměřen na problematiku peněz a jejich úlohu v ekonomice. Výklad je zaměřen na vznik a historii bankovních institucí a peněz, teoretické přístupy k poptávce po penězích, nabídce peněz a úrokové míře, na provádění monetární politiky a její místo v systému hospodářských politik. Posluchači jsou dále obeznámeni se současnou praxí monetární politiky a centrálního bankovnictví, regulací a dohledem nad bankovním systémem a situací v České republice a v zahraničí včetně směrnic kapitálové přiměřenosti Basel.

Povinná literatura:

JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1. REVENDA, Z. et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6. REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7.

Doporučená literatura:

JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3893-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Blok I: Úvod do problematiky monetární politiky 1. Peníze, funkce peněz, měnové agregáty 2. Elektronické peníze, jejich klasifikace, elektronické platební prostředky. 3. Finanční systém, finanční trhy, struktura finančního trhu, finanční zprostředkovatelé. 4. Poptávka po penězích, teoretické přístupy k poptávce po penězích. 5. Nabídka peněz, model multiplikace vkladů, exogenní a endogenní teorie nabídky peněz. 6. Úrokové sazby, jejich determinace, výnos do doby splatnosti, míra výnosnosti, teoretické přístupy k úrokové sazbě. Blok II: Monetární politika 7. Centrální banka, její funkce, historie centrálního bankovnictví. 8. Nástroje monetární politiky (přímé, nepřímé), jejich využívání v ČR. 9. Monetární politika a její cíle, transmisní mechanismy monetární politiky 10. Cílování inflace, transmisní mechanismus, typy inflačních cílů, výhody a nevýhody, cílování inflace v ČR. 11. Evropský měnový systém a centrální bankovnictví v Evropské unii, strategie monetární politiky ECB (cíle,transmisní mechanismus), nástroje monetární politiky ECB. 12. Regulace a dohled bankovního systému, jeho podstata, důvody existence, cíle a instituce, způsoby dohledu, regulace a dohled v ČR a EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku